Додаток 3

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

ПОГОДЖЕНО

Депутат обласної ради

 

___________   (Підпис, ініціали, прізвище)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо використання субвенції з обласного бюджету  бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради

              ______________________________________________________

(назва сільської, селищної, міської територіальної громади)

 

Напрям використання

Назва проєкту (об’єкта)

Обсяг фінансування

 проєкту (об’єкта)

(грн)

Загальний 

фонд

(грн)

Спеціальний фонд, у тому числі:

інші субвенції

 (грн)

на виконання інвестиційних проєктів

 (грн)

1

2

3

6

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Сільський, селищний, міський голова  ________________________________ (Підпис, ініціали, прізвище)                      М.П.

Керівник фінансового органу (департаменту, управління, відділу)  

сільської, селищної, міської територіальної громади   ________________________  (Підпис, ініціали, прізвище)

 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                  Оксана МАЛИШЕВА