Додаток 4

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

ПОГОДЖЕНО

Депутат обласної ради

 

___________    (Підпис, ініціали, прізвище)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо використання коштів обласного бюджету структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації

(головними розпорядниками коштів)  

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у ______ році

___________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації)

 

Назва отримувача коштів

Напрям використан-ня коштів обласного бюджету

Назва проєкту (об’єкта)

КПКВКМБ

Обсяг фінансування за пропозицією депутата

(грн)

Відповідно до обсягу фінансування:

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

КЕКВ

сума

(грн)

КЕКВ

сума

(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комунальне підприємство/ заклад/ установа  ___________________________

Харківської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту/

начальник управління ________________________________ (Підпис, ініціали, прізвище)

М.П.                

 

 

Керівник комунального

          підприємства/ закладу/ установи Харківської обласної ради  ______________________   (Підпис, ініціали, прізвище)

            М.П.              

           

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                              Оксана МАЛИШЕВА