Додаток 5

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

ЗВІТ

про використання субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у ________ році

______________________________________________________________________________

(назва сільської, селищної, міської територіальної громади)

 

№ з/п

 

Прізвище та  ініціали  депутата обласної ради

 

Назва проєкту (об’єкта)

 

Затверджений обсяг фінансування

всього

(грн)

 

 

Відповідно до обсягу фінансування:

Використано коштів

всього

(грн)

 

Відповідно до обсягу використаних коштів:

загальний

фонд

(грн)

спеціальний фонд, у тому числі:

 

загальний

фонд

(грн)

 

спеціальний фонд, у тому числі:

інші субвенції (грн)

на виконання інвестиційних проєктів

(грн)

інші субвенції (грн)

на виконання інвестиційних проєктів

(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський, селищний, міський голова                        ___________________________   (Підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Керівник фінансового органу (департаменту, управління, відділу)

сільської, селищної, міської територіальної громади    __________________________ (Підпис, ініціали, прізвище)

 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                          Оксана МАЛИШЕВА