Додаток 6

до Порядку використання  коштів обласного бюджету

на виконання доручень виборців депутатами Харківської обласної ради,

затвердженого рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 85-VІІІ

в редакції рішення обласної ради

від «___» ______2021 року № ___- VІІІ

( __ сесія VІІІ скликання)

 

ЗВІТ

про використання коштів обласного бюджету  структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації

(головними розпорядниками коштів)

на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у ________ році

_________________________________________________

(назва структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації)

 

№ з/п

 

Прізвище та ініціали депутата обласної ради

 

Назва проєкту (об’єкта)

 

Затверджений обсяг фінансування, всього

(грн)

 

 

Відповідно до обсягу фінансування:

Використано коштів

всього

(грн)

 

Відповідно до обсягу використаних коштів:

загальний

фонд

(грн)

спеціальний фонд

(грн)

загальний

фонд

(грн)

спеціальний фонд

(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.            Директор Департаменту/

начальник управління __________________________ (Підпис, ініціали, прізвище)

 

         М.П.             Керівник комунального

підприємства/ закладу/ установи

Харківської обласної ради ______________________   (Підпис, ініціали, прізвище)

 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради                                                                          Оксана МАЛИШЕВА