ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

«РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ДЕРЖАВНОЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2022 – 2025 РОКИ»

 

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джере-ла фінан-сування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Моніторинг дотримання вимог законодавства про державну мову

1.1 Проведення аналізу та системного моніторингу                    (в межах повноважень) дотримання законодавства про державну мову в діяльності друкованих засобів масової інформації регіональної та місцевої сфер розповсюдження, регіональних та місцевих електронних засобів масової інформації, інформаційних інтернет-ресурсів; сприяння поширенню інформаційного продукту, спрямованого на вивчення та популяризацію української мови, української історії та культури, біографічних та документальних нарисів з історії та сучасності краю, його видатних постатей

протягом 2022 –2025

років

Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва  про державну мову

2

 

Підвищення рівня володіння державною мовою та культури мовлення

2.1 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів із питань підвищення рівня володіння державною мовою посадових осіб місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади вищої та фахової передвищої освіти  (за згодою)

 

 

 

 

 

Підвищення рівня якості викладання державною мовою

2.2 Підвищення кваліфікаційного рівня працівників закладів культури та культурно-мистецької освіти щодо володіння державною мовою

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Підвищення рівня володіння державною мовою

2.3 Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування в частині володіння українською мовою у рамках професійних програм

протягом 2022 –2025

років

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за згодою),

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в частині володіння українською мовою

3.

Підвищення рівня володіння державною мовою серед населення області

3.1 Залучення громадських об’єднань ветеранів війни до заходів з популяризації української мови

протягом 2022 –2025

років

 

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою),  заклади вищої освіти                  (за згодою)

 

 

 

 

 

Популяри-зація української мови

3.2. Створення відповідних можливостей в закладах та установах системи соціального захисту населення для вдосконалення та вивчення української мови

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Підвищення рівня володіння державною мовою

3.3. Залучення громадських обєднань щодо поширення використання державної мови, як елемента національно-патріотичного виховання

протягом 2022 –2025

років

 

Управління у справах ветеранів Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою),  заклади вищої освіти                  (за згодою)

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування української мови

 

 

3.4. Проведення культурних, просвітницьких, освітніх та громадських заходів, курсів для населення області, у тому числі для осіб, які не мали можливості опанувати українську мову

протягом 2022 –2025

років

Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади вищої освіти та фахової передвищої освіти (за згодою)

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування української мови

 

 

3.5. Включення до пріоритетних напрямів, на реалізацію яких мають спрямовуватися програми (проєкти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, і для виконання яких надається фінансова підтримка (на конкурсній основі) за рахунок коштів обласного бюджету, напряму: підтримка жестомовних осіб з інвалідністю шляхом поширення української жестової мови

ІІ півріччя 2022 року

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Проведення конкурсу соціальних проєктів за відповідним напрямом. Поширення української жестової мови у суспільному житті та забезпечення прав жестомовних осіб з інвалідністю

4.

Сприяння функціонуванню державної мови у сфері освіти

4.1 Забезпечення системного моніторингу та дотримання норм законодавства щодо мови освітнього процесу в закладах освіти, у тому числі при здійсненні позакласної роботи, організації роботи оздоровчих та навчально-оздоровчих таборів тощо

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства про державну

мову

4.2. Приведення у відповідність із Законом   України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (статей 10, 21) мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти з українською мовою навчання

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства  про державну

мову

4.3 Проведення в закладах освіти для педагогічних та науково- педагогічних працівників науково- практичних конференцій, семінарів, інших заходів, спрямованих на підвищення якості викладання державною мовою

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Підвищення якості викладання державною мовою

4.4 Розробка та впровадження спецкурсу для керівників закладів загальної середньої освіти за темою «Культура мовлення. Ділова українська мова»

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства про державну

мову

4.5 Розробка та впровадження спецкурсу для вчителів різних навчальних предметів за темою «Формування ключової компетентності щодо вільного володіння державною мовою»

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства про державну

мову

4.6 Створення та організація роботи педагогічної майстерні для вчителів української мови та літератури «Література рідного краю. Минуле – сучасне – вічність: талановиті письменники Харківщини»

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Підвищення якості викладання державною мовою

4.7 Створення та організація роботи онлайн-шкіл грамотності «Український правопис: курс оновлення знань» для вчителів філологів і вчителів різних навчальних предметів

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства  про державну

мову

4.8 Поповнення бібліотечних фондів бібліотек закладів загальної середньої освіти методичними посібниками та дидактичними матеріалами для вчителів української мови та літератури, інших навчальних дисциплін

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації,  органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодав-ства про державну

мову

4.9 Поповнення бібліотек фахових передвищих закладів мистецької освіти україномовною літературою

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Задоволення інформацій-них потреб педагогічних працівників та студентів

фахових передвищих закладів мистецької освіти

4.10 Проведення кампанії з популяризації української мови серед дітей та молоді як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання під час проведення всеукраїнських та регіональних заходів у сфері реалізації молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

Популяриза-ція української мови та культури серед дітей та молоді

 

 

4.11 Проведення фестивалів, конкурсів, семінарів, засідань у форматі «круглих столів», турнірів, олімпіад з української мови та літератури, історії України серед учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів вищої освіти щодо популяризації державної мови

протягом 2022 –2025

років

Департамент науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою)

 

 

 

 

 

Утверджен-ня української мови як державної, виховання у молодого покоління любові та пошани до культури і традицій українського народу

5.

Сприяння функціонуванню державної мови у сфері культури

5.1 Поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек україномовною літературою

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Облас-ний бюджет

450,0

480,0

510,0

540,0

Покращення бібліотечно-го обслугову-вання населення, забезпечення інформацій-ного читацького запиту україно- мовною літературою

5.2 Організація та проведення культурно-мистецьких, культурно-освітніх заходів, арт-проєктів українською мовою

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну мову

5.3 Організація стаціонарних та пересувних книжкових виставок з популяризації українських видань

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог  законодавст-ва  про державну

мову

5.4 Сприяння виконанню вимог законодавства (в межах компетенції) про державну мову в діяльності закладів культури базової мережі закладів культури обласного рівня

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну

мову

5.5 Сприяння виконанню вимог законодавства про державну мову в діяльності музеїв при здійснені туристичного та екскурсійного обслуговування громадян

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну

мову

 

 

5.6 Приведення у відповідність до вимог законодавства про державну мову інформації, що подається на об’єктах культурної спадщини

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

Облас-ний бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва  про державну

мову

 

 

5.7 Сприяння створенню музейних та архівних експозицій, проведення  культурно-мистецьких та інших заходів, спрямованих на інформування населення області про історію України та рідного краю (поширення української мови, створення відповідних інформаційних ресурсів)

протягом 2022 –2025

років

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

Облас-ний бюджет

100,0

100,0

100,0

100.0

Забезпечен-ня вимог законодавс-тва про

державну мову

6

Сприяння функціонуванню державної мови в інформаційному просторі

6.1. Сприяння виготовленню та поширенню інформаційного продукту, спрямованого на вивчення та популяризацію

української мови, української історії та культури, біографічних та документальних нарисів з історії та сучасності краю, його видатних постатей

протягом 2022 –2025

років

Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Підвищення рівня інформова-ності населення з питань функціону-вання та розвитку української мови і культури

7

Сприяння застосуванню державної мови у сфері обслуговування споживачів

7.1 Інформування надавачів послуг та здійснення моніторингу (в межах повноважень) щодо дотримання ними норм законодавства про державну мову, зокрема щодо мови обслуговування споживачів

протягом 2022 –2025

років

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог чинного законодавст-ва  про

державну

мову

7.2 Забезпечення в межах повноважень дотримання субєктами господарювання норм законодавства про державну мову у сфері обслуговування споживачів

протягом 2022 –2025

років

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну

мову

8

Сприяння функціонуванню державної мови у сфері транспорту

8.1 Проведення аналізу та моніторингу (в межах повноважень) стану дотримання законодавства про державну мову в діяльності державних підприємств, інших суб’єктів, які надають транспортні послуги

протягом 2022 –2025

років

Управління транспорту Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну

мову

8.2 Забезпечення в межах повноважень дотримання норм законодавства про державну мову в діяльності державних підприємств, інших суб’єктів, які надають транспортні послуги

протягом 2022 –2025

років

Управління транспорту Харківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва                        про державну

мову

9

Додаткові заходи з популяризації державної мови, підвищення її престижу

9.1 Проведення широкої інформаційної кампанії, що передбачатиме серію публічних заходів за темами: «Українська мова як елемент національної безпеки», «Українська мова як державна»

протягом 2022 –2025

років

Департамент капітального будівництва

Харківської обласної державної адміністрації,

Департамент захисту довкілля та природокористу-вання

Харківської обласної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

(за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечен-ня вимог законодавст-ва про державну

мову

 

Усього:

 

 

 

Облас-ний бюджет

610,00

640,00

670,00

700,00