Пояснювальна записка

до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022-2025 роки»

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

 

            Проєкт рішення розроблено з метою затвердження Комплексної програми «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022 – 2025 роки». Упровадження зазначеної Програми сприятиме розширенню функцій та сфер застосування державної мови, поширенню української культури в усіх її проявах, створенню цілісного національного інформаційно-культурного простору.

 

2. Мета і завдання прийняття рішення.

 

  Наявність затвердженого Харківською обласною радою рішення «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022 – 2025 роки» сприятиме: забезпеченню додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Харківської області; розширенню сфери вживання державної мови, визначення стратегічних пріоритетів та орієнтирів у подоланні деформацій національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.

 

            Проєкт рішення Харківської обласної ради «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022 –2025 роки» сприятиме підвищенню популяризації та конкурентоспроможності української мови в Харківській області.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

 

Цей проєкт рішення ґрунтується на нормах:

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р (зі змінами).

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

 

Прийняття рішення Харківською обласною радою «Про затвердження Комплексної програми «Розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2022 – 2025 роки» сприятиме розширенню функцій та сфер застосування державної мови, поширенню української культури в усіх її проявах, створенню цілісного національного інформаційно-культурного простору, формуванню патріотично налаштованого громадянського суспільства.

 

 

Директор Департаменту                                                           Анжеліка КРУТОВА