ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від «15» жовтня 2020 року № 1364-VІІ

(в редакції рішення обласної ради від «___» ______ 2021 року № ____- VІІІ)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про театри та театральну справу», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні послуги», «Про фізичну культуру і спорт», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”», від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», від 14 грудня 2016 року № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат, від 14 грудня 2016 року № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю», від 02 вересня 2020 року № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 за № 454/31906, наказу Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 № 2581 «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.2015 за № 936/27381.

Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.2. У цьому Положенні визначаються:

- Порядок призначення на посаду на умовах контракту керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст харківської області, без проведення конкурсу; загальний порядок укладення контракту продовження терміну дії контракту та внесення змін до нього; звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, та внесення змін до контракту; порядок призначення виконуючого обов’язки керівника підприємства, установи, закладу;

- Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (додаток 1 до цього Положення);

- Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (додаток 2 до цього Положення);

- Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та на посаду керівника закладу позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (додаток 3 до цього Положення).

- Порядок проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (додаток 4 до цього Положення).

1.3. Керівники комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі за текстом - керівник комунального підприємства, установи, закладу) призначаються рішенням Харківської обласної ради (далі за текстом – Рада) на посаду на умовах контракту терміном від 1 до 5 років, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами та установчими документами.

1.4. Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівники комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

Призначення керівників комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Укладання контрактів з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до Типових форм контрактів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

1.5. Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» керівник закладу вищої освіти обирається шляхом таємного голосування, строком на п’ять років.

Призначення керівників закладів вищої освіти здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Методичних рекомендації щодо особливостей виборчої системи, порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Укладання контрактів з керівниками закладів вищої освіти здійснюється відповідно до Типової форми контракту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 360).

1.6. Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду на умовах контракту строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору.

Призначення керівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

Укладання контрактів з керівниками комунальних закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Типової форми контракту, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2019 № 792 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

1.7. Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники закладів культури призначаються на посаду на умовах контракту за конкурсом строком на п’ять років.

Призначення керівників закладів культури здійснюється за результатами конкурсного добору, що проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21-5 Закону України «Про культуру» та відповідно до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника підприємства, закладу культури, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

 

Укладання контрактів з керівниками закладів культури здійснюється відповідно до Примірної форми контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.8. Відповідно до статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

Укладання контрактів з керівниками закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Примірної форми контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.9. Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України «Про освіту», частини 2 статті 23 Закону України «Про позашкільну освіту» керівник закладу позашкільної освіти призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, передбаченому законами та установчими документами.

Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та на посаду керівника закладу позашкільної освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

Укладання контрактів з керівниками закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Примірної форми контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.10. Відповідно до пункту 1 розділу VII Положення про школу вищої спортивної майстерності, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 № 2581, директор школи вищої спортивної майстерності призначається на посаду (звільняється з посади) за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.

1.11. Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 69 Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 та пункту 90 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978, директора установ соціального захисту населення (психіатричний інтернат та дитячий будинок-інтернат) призначаються на посади та звільняються з посад на умовах контракту, строк дії якого становить від одного до трьох років, за результатами конкурсного відбору за поданням структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 66 Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772, керівник будинку-інтернату призначається на посаду та звільняється з посади на умовах контракту, строк дії якого становить від одного до трьох років, за результатами конкурсного відбору за поданням структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

1.12. У разі, якщо рішення обласної ради про призначення керівників за результатами конкурсу не прийнято, голова Ради повторно вносить на чергове пленарне засідання обласної ради відповідний проєкт рішення щодо призначення цього ж кандидата на посаду керівника.

Внесення однієї і тієї ж кандидатури на розгляд пленарного засідання Ради без проведення повторного конкурсу може бути не більше двох разів. У разі неприйняття Радою рішення про призначення переможця конкурсу вдруге, конкурс оголошується повторно.

 

РОЗДІЛ ІІ

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ, ЩО Є У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

2.1. У разі наявності вакантної посади керівника підприємства, установи, закладу, структурний підрозділ виконавчого апарату Ради, до повноважень якого відносіться питання щодо роботи з керівниками суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області (далі за текстом - Управління) забезпечує оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Ради, із зазначенням переліку документів, передбачених пунктом 2.2. цього Положення та терміну їх подання.

З метою широкого поширення інформації про вакансію керівника оголошення може бути додатково оприлюднено в іншій спосіб.

2.2. Для розгляду питання щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу до Ради подаються такі документи (у разі надання копій документів, вони мають бути засвідчені кандидатом власноруч):

заява на ім’я голови Ради;

особова картка працівника за типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника”, затвердженою наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656, та автобіографія, із зазначенням у ній відомостей щодо працюючих близьких осіб, працюючих на підприємстві, в установі, закладі, на зайняття посади в яких він претендує;

- кольорова фотокартка розміром 4 x 6 сантиметрів;

- копія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;

- копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

копії заповнених сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки типу ID-1 разом з копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- довідка МВС про відсутність судимості*;

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення*;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

- документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, згідно із вимогами законодавства;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (за формою згідно з додатком 5 до цього Положення);

- письмове попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», підписане кандидатом на посаду, за формою згідно з додатком 6 до цього Положення (у випадках, передбачених чинним законодавством);

- пропозиції щодо розвитку комунального підприємства, установи, закладу.

Кандидат може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Довідка МВС про відсутність судимості та інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які подаються кандидатом на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, мають бути оформлені в термін не більше ніж за 30 календарних днів до дати подання Раді.

2.3. У разі надходження до Ради документів від одного кандидата щодо призначення на посаду керівника відповідного підприємства, установи, закладу Голова Ради направляє наданий пакет документів до Управління.

 

2.4. Управління перевіряє наявність та відповідність поданих кандидатом документів, визначених у пункті 2.2 цього Положення, та, у разі відсутності зауважень, готує проєкт рішення Ради щодо призначення кандидата на посаду керівника на умовах контракту та вносить пропозиції голові Ради.

Голова Ради направляє проєкт рішення Ради для подальшого розгляду до постійних комісій Ради.

У разі наявності зауважень щодо поданих кандидатом документів Управління повідомляє голову Ради. У цьому випадку документи повертаються заявнику.

2.5. Постійні комісії розглядають зазначений проєкт рішення Ради щодо призначення особи керівником та надають висновки і рекомендації стосовно погодження або непогодження відповідного проєкту рішення Ради.

2.6. У випадку призначення кандидата на посаду керівника школи вищої спортивної майстерності системи фізичної культури та спорту Управління направляє лист із відповідними документами до Міністерства молоді та спорту України.

2.7. З урахуванням наданих постійними комісіями висновків і рекомендацій стосовно призначення кандидата на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, Управління доопрацьовує проєкт рішення Ради, який виноситься на розгляд сесії.

2.8. Одна і та ж кандидатура може вноситися на розгляд пленарного засідання Ради не більше двох разів поспіль.

2.9. За рішенням Ради може бути оголошено конкурс на зайняття посади керівника відповідного підприємства, установи, закладу, який проводиться в порядку, визначеному додатком 4 до цього Положення. 

 

РОЗДІЛ ІІІ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ КОНТРАКТУ ТА

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

 

3.1. Контракт з керівником комунального підприємства, установи, закладу (далі – контракт) укладається головою Ради, на підставі прийнятого рішення Ради, і набуває чинності з дати його підписання, або дати, визначеної сторонами в контракті.

3.2. Після прийняття Радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу Управління забезпечує підготовку контракту, його візування у встановленому порядку та підписання призначеною особою та головою Ради.

3.3. В контрактах визначаються умови, передбачені чинним законодавством та установчими документами комунального підприємства, установи, закладу.

Примірна форма контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу визначена у додатку 7 до цього Положення.

Повноваження органу управління (щодо надання згод, погоджень, затверджень), передбачених умовами контракту та установчими документами, здійснюються головою Ради, першим заступником або заступником голови Ради (згідно з розподілом обов’язків).

3.4. За висновками і рекомендаціями профільної постійної комісії Ради (далі за текстом – постійна комісія) при прийнятті Радою рішення про призначення керівника комунального підприємства, установи, закладу може бути визначений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування відповідно до законодавства не встановлюється.

Строк випробування визначається в рішенні Ради про призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту, починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців.

Якщо керівник комунального підприємства, установи, закладу у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Якщо по закінченні строку випробування не надійшли зауваження щодо відповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробування.

У разі встановлення протягом строку випробування невідповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу займаній посаді, на яку його призначено, або виконуваній роботі, за висновками і рекомендаціями постійної комісії Ради, контракт розривається з дати закінчення строку випробування, і керівник комунального підприємства, установи, закладу звільняється з посади рішенням Ради або, у міжсесійний період, розпорядженням голови Ради в установленому порядку, про що він повідомляється письмово.

3.4. Керівник комунального підприємства, установи, закладу надає Раді до 20 січня кожного року звіт про виконання умов контракту, схвалений на загальних зборах трудового колективу комунального підприємства, установи, закладу.

Керівник комунального підприємства, установи, закладу за результатами роботи за період дії контракту надає звіт про виконання умов контракту, фінансово-господарську діяльність комунального підприємства, установи, закладу, збереження та ефективність використання майна, який, за ініціативою голови Ради або постійних комісій Ради, може бути заслуханий на сесії Ради.

3.5. Для розгляду питання щодо продовження терміну дії контракту керівник комунального підприємства, установи, закладу не пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення терміну дії контракту подає заяву на ім’я голови Ради.

До заяви додаються наступні документи:

– копія контракту (додаткових угод до нього);

– звіт про виконання умов контракту, фінансово-господарську діяльність комунального підприємства, установи, закладу, збереження та ефективність використання майна, схвалений на загальних зборах трудового колективу підприємства, установи, закладу;

– інформацію про проведені планові, позапланові та інші перевірки (обстеження, інспекції, моніторинги, аудити тощо) комунального підприємства, установи, закладу, проведені органами державного нагляду (контролю), та копії їх матеріалів;

– пропозиції щодо розвитку підприємства, установи, закладу.

3.6. Голова Ради направляє заяву з документами до Управління для перевірки на відповідність вимогам даного Положення та підготовки проєкту рішення Ради щодо продовження терміну дії контракту.

Крім цього, Управління готує проєкт рішення Ради про припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади у зв’язку із закінченням терміну дії контракту для подальшого розгляду його постійними комісіями.

Проєкти рішення Ради про продовження терміну дії контракту та про припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади у зв’язку із закінченням терміну дії контракту розглядаються постійними комісіями одночасно.

3.7. У разі подання заяви керівника про продовження терміну дії контракту, за поданням Управління голова Ради утворює комісію з перевірки комунального підприємства, установи, закладу щодо ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке закріплено за підприємством, установою, закладом та виконання керівником умов контракту, про що видає розпорядження. За результатами перевірки комісією складається акт, який надається голові Ради та постійним комісіям для розгляду питання щодо продовження терміну дії контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу.

3.8. Постійні комісії розглядають подані документи та надають висновки і рекомендації щодо погодження продовження терміну дії контракту або припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади.

3.9. На підставі висновків і рекомендацій постійних комісій проєкт рішення Ради про продовження терміну дії контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу, або про припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади направляється для розгляду на пленарному засіданні Ради.

У разі надання постійними комісіями різних висновків і рекомендацій до порядку денного пленарного засідання Ради включаються обидва питання: про погодження продовження терміну дії контракту та про припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади. У цьому випадку, спочатку до порядку денного вноситься проєкт рішення про продовження терміну дії контракту. У разі прийняття Радою відповідного рішення, проєкт рішення Ради про припинення дії контракту та звільнення керівника із займаної посади не підлягає розгляду.

3.10. Рішення Ради про продовження з керівником комунального підприємства, установи, закладу терміну дії контракту є підставою для укладання з ним додаткової угоди до контракту.

Додаткова угода до контракту візується у встановленому порядку, підписується керівником комунального підприємства, установи, закладу та головою Ради.

3.11. При виникненні необхідності внесення змін до діючого контракту ініціатор (керівник комунального підприємства, установи, закладу, перший заступник або заступник голови Ради відповідно до розподілу обов’язків, депутати Ради, постійні комісії Ради, галузевий структурний підрозділ Харківської обласної державної адміністрації, Управління) звертається до голови Ради з пропозиціями по суті питання, обґрунтуванням підстав та проєктом додаткової угоди.

Голова Ради направляє звернення до Управління для розгляду, внесення пропозицій та/або підготовки додаткової угоди до контракту.

Додаткова угода разом із зверненням подається до постійних комісій для розгляду та пропозицій. У разі погодження запропонованих змін до контракту, додаткова угода візується у встановленому порядку, підписується керівником комунального підприємства, установи, закладу та головою Ради.

 

РОЗДІЛ ІV

ЗВІЛЬНЕННЯ КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА,

УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ ІЗ ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ

4.1. Звільнення з посади керівника комунального підприємства, установи, закладу здійснюється за рішенням Ради, прийнятим на її пленарному засіданні:

- за ініціативи керівника комунального підприємства, установи, закладу;

- за ініціативи Ради;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

4.2. При розірванні контракту з підстав, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться згідно із пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.3. На підставі висновків і рекомендацій постійних комісій Ради, голова Ради може видавати розпорядження про звільнення керівника комунального підприємства, установи, закладу у таких випадках:

у разі закінчення строку дії контракту,на який його було укладено;

у разі смерті керівника комунального підприємства, установи, закладу;

у разі, коли звільнення відбувається за ініціативою керівника комунального підприємства, установи, закладу, у випадках, визначених чинним законодавством;

у разі набрання чинності рішенням суду, ухвалення якого передбачає обов’язкове звільнення з посади у випадках, визначених чинним законодавством;

у разі настання випадків, визначених законодавством у сфері запобігання корупції.

4.4. Для розгляду питання про звільнення керівника із займаної посади з власної ініціативи, ним подається заява голові Ради із зазначенням підстав звільнення.

До заяви про звільнення із займаної посади керівник може додатково запропонувати Раді кандидатуру особи, на яку може бути покладено виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу з передачею справ та матеріальних цінностей.

Голова Ради направляє заяву керівника про звільнення із займаної посади до Управління для підготовки проєкту рішення Ради або проєкту розпорядження голови Ради щодо припинення (розірвання) дії контракту та звільнення керівника із займаної посади. Відповідний проєкт рішення Ради розглядається постійними комісіями Ради.

4.5. У разі прийняття рішення Ради (видання розпорядження голови Ради) про звільнення із займаної посади, керівник комунального підприємства, установи, закладу протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію справ та матеріальних цінностей підприємства, установи, закладу та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства, передає новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника, справи та матеріальні цінності. Копія акту передається до Ради.

У випадку відсутності на комунальному підприємстві, установі, закладі особи, на яку можна покласти обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу, керівник, який звільняється, за погодженням голови Ради, або першого заступника голови чи заступника голови Ради згідно з розподілом обов’язків, наказом по підприємству, установі, закладу самостійно визначає особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі, справи та матеріальні цінності підприємства, установи, закладу. Копії наказу та акту протягом 5 робочих днів надаються до Ради.

4.6. Звільнення керівника набуває чинності з дати, визначеної в рішенні Ради, або з дати підписання відповідного наказу по підприємству, установі, закладу щодо зняття з себе обов’язків керівника, але не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття Радою відповідного рішення (видання розпорядження голови Ради).

У разі, якщо звільнений керівник протягом 5 робочих днів не видав наказ про звільнення із займаної посади та не вніс відповідного запису в свою трудову книжку, наказ видає новопризначений керівник або виконуючий обов’язки керівника, який і вносить запис у його трудову книжку.

4.7. Контроль за роботою керівника комунального підприємства, установи, закладу та виконання ним умов контракту здійснюється постійними комісіями Ради, галузевим структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням.

4.8. Дострокове розірвання контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу здійснюється за рішенням Ради за поданням депутатів Ради, постійних комісій Ради, Управління, галузевого структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації (у випадках визначених установчими документами), відповідно до висновків і рекомендацій постійних комісій.

У випадку встановлення фактів неналежного виконання службових обов’язків керівником комунального підприємства, установи, закладу, невиконання ним умов контракту перший заступник або заступник голови Ради відповідно до розподілу обов’язків, депутати Ради, постійні комісії Ради, Управління, галузевий структурний підрозділ Харківської обласної державної адміністрації, в письмовій формі інформують голову Ради про виявлені порушення для розгляду питання щодо притягнення цього керівника до дисциплінарної відповідальності.

Для з’ясування причин, що призвели до неналежного виконання службових обов’язків, ступеня тяжкості вчиненого проступку, розміру заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке може бути застосовано до керівника комунального підприємства, установи, закладу, голова Ради утворює комісію з перевірки виконання службових обов’язків керівником комунального підприємства, установи, закладу та виконання ним умов контракту, про що видає розпорядження.

За наявності підстав, передбачених Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 (зі змінами), голова Ради видає розпорядження про проведення службового розслідування стосовно керівника комунального підприємства, установи, закладу та утворює комісію з проведення службового розслідування.

За результатами перевірки або службового розслідування відповідною комісією складається акт, який надається керівнику комунального підприємства, установи, закладу для ознайомлення та надання ним письмових пояснень.

Акт перевірки (акт за результатами службового розслідування) надається голові Ради разом з письмовими поясненнями керівника комунального підприємства, установи, закладу (у разі наявності). Голова Ради направляє відповідні матеріали на розгляд постійних комісій Ради.

Постійні комісії Ради розглядають надані матеріали із запрошенням керівника (неявка керівника, повідомленого належним чином,  без поважних причин, не є перешкодою для розгляду даного питання) та приймають відповідні висновки і рекомендації щодо притягнення керівника комунального підприємства, установи, закладу до одного з видів дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення) або про дострокове припинення дії контракту.

Згідно з висновками і рекомендаціями постійних комісій Управління готує проєкт рішення Ради щодо притягнення керівника комунального підприємства, установи, закладу до дисциплінарної відповідальності, або щодо  дострокового припинення контракту та звільнення з посади керівника комунального підприємства, установи, закладу з підстав, передбачених контрактом або чинним законодавством про працю. Про винесення на розгляд сесії Ради відповідного питання керівник комунального підприємства, установи, закладу повідомляється у письмовій формі.

РОЗДІЛ V

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ

 

5.1. У разі тимчасової відсутності керівника підприємства, установи, закладу (відрядження, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує заступник або інша особа, на яку відповідно до статуту або наказу керівника покладені відповідні обов’язки.

5.2.  У разі звільнення з посади керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, рішенням Ради, або, у міжсесійний період розпорядженням голови Ради, виконання обов’язків керівника покладається на особу з числа штатних працівників комунального підприємства, установи, закладу або призначається виконуючий обов’язки керівника з числа інших осіб.

5.3. Для призначення виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу особа, яка виявила бажання виконувати обов’язки керівника підприємства, установи, закладу, звертається до голови Ради із відповідною заявою, до якої додаються наступні документи:

особову картку працівника за типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника”, затвердженою наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656, з кольоровою фотокарткою;

- копію документа про повну вищу освіту;

копії заповнених сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку службою управління персоналом (кадровою службою) або іншою уповноваженою на це особою, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки типу ID-1 разом з копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- письмову згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

5.4. Голова Ради направляє заяву з документами до Управління для розгляду та підготовки відповідного проєкту розпорядження голови Ради.

Проєкт розпорядження голови Ради щодо призначення (покладання обов’язків) виконуючого обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу розглядається постійними комісіями Ради.

5.5. На підставі висновків і рекомендацій постійних комісій видається відповідне розпорядження голови Ради.

У розпорядженні може бути визначено строк виконання обов’язків керівника комунального підприємства, установи, закладу або визначено інші умови щодо строку його повноважень (до призначення керівника за рішенням Ради).

5.6. Виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства, установи, закладу здійснює повноваження від імені комунального підприємства, установи, закладу, представляє інтереси комунального підприємства, установи, закладу та має право першого підпису до закінчення строку повноважень.

 

РОЗДІЛ VІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР

6.1. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства.

При внесенні змін до законодавства України та локальних нормативних актів контракти з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів приводяться у відповідність до таких актів. Спірні питання між сторонами контракту вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

За наявності неузгодженості, у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, норм цього Положення із нормами законодавства України, діють норми законодавства України.

6.2. Для розгляду питання щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, крім документів, визначених додатками до цього Положення, а також вимогами законодавства у відповідній сфері, кандидат в обов’язковому порядку подає Раді, копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, відповідно до вимог статей 9-10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Крім цього, довідка МВС про відсутність судимості та інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які подаються кандидатом на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу, мають бути оформлені в термін не більше ніж за 30 календарних днів до дати подання Раді.

6.3. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням голови Ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії поспіль. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною).

 

Керуючий справами виконавчого

апарату обласної ради                                                      Оксана МАЛИШЕВА