Додаток 6

до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені

Законом України «Про запобігання корупції»

 

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

 

 

«___» _________ 20___ р.               ____________                       ________________

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали