ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

____ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

Від «___»____________ 2021 року                                                                      № ___-VІІI

 

Про затвердження в новій редакції  Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 8 Закону України «Про музеї та музейну справу», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради: з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму (від __ ______ 2021 року); з питань спільної власності територіальних громад області (від __ ______ 2021 року), обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.    Затвердити в новій редакції Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (додається).

2.         Керівнику КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ вжити заходів щодо реєстрації в новій редакції статуту закладу в установленому чинним законодавством України порядку.

3.         Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму (Віталій ГАГАРІН); з питань спільної власності територіальних громад області (Ганна КУЗНЕЦОВА).

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради            , 705 32 88