Додаток

      до рішення обласної ради

      від _____________року № _____-VIIІ

 

7. План заходів Програми

 

№ з/п

Перелік заходів з реалізації Програми

Термін виконання

заходу

Відповідальні / Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Індикатор

оцінки результативності

 

2021

2022

2023

2024

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3. Покращення інвестиційного клімату та бізнес-середовища на місцевому рівні

3.1

Розгляд на засіданнях Інвестиційної ради Харківської області інформації: щодо реалізації інвестиційних  проєктів регіонального значення з метою визначення проблемних питань і зняття бюрократичних бар’єрів; щодо покращення інвестиційного середовища.

Постійно

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Не потребує

 

 

 

 

Забезпечення публічності та відкритості інвестиційної політики регіону. Забезпечення підтримки стратегічним та важливим інвестиційним проєктам. Можливість оперативного вирішення проблемних питань функціонування нових та  наявних інвесторів

 

3.2

Розроблення системи показників і методики моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні. Систематичне вимірювання показників інвестиційно-інноваційного клімату регіону серед  наявних інвесторів (анкетування на вебпорталі).

2021-2024

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Головне управління статистики у Харківській області, залучені експерти

Обласний бюджет, залучені кошти

 

200

 

 

Позитивна динаміка інвестиційного клімату (щорічне відображення на веб-сайті). Розроблена анкета для розміщення на інвестиційному порталі

 

3.3

Створення міжвідомчої робочої групи (робочих груп) з розробки пропозицій Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області.

2021

Структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації

Не потребує

 

 

 

 

Пропозиції Фонду державного майна щодо додаткової деталізації умов приватизації державних підприємств, які знаходяться на території Харківської області

 

Впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики

3.4

Організація «круглих столів» з метою інформування суб’єктів підприємництва про нові законодавчі акти, що стосуються їх діяльності.

2022–2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Організація та проведення 10 заходів, на яких проінформуємо протягом року більше 150 суб’єктів підприємництва

 

3.5

Створення підбірки законів у сфері підприємництва на сайті ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Інформування 700 суб’єктів господарювання щодо змін у законодавстві протягом року

 

3.6

Проведення роз’яснювальної роботи стосовно:

- чинних та/або проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва у сфері АПК;

- діючих  у звітному періоді програм підтримки галузей агропромислового комплексу.

2022-2023

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації, територіальні громади

Не потребує

 

 

 

 

Підвищення рівня обізнаності аграріїв області

 

Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності

3.7

Мікрокредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани за пріоритетними напрямами розвитку малого підприємництва.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Обласний бюджет

 

4000

5000

 

Протягом року охоплюється інформаційним та ресурсним забезпеченням біля 300 суб’єктів малого та середнього бізнесу, 20 суб’єктів МСБ отримають фінансову-кредитну підтримку.

 

3.8

Часткове відшкодовувати суб’єктам малого та середнього підприємництва в Харківській області відсоткові ставки за кредитами банків, що надаються банками-партнерами.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА, громадські організації підприємців Харківського області

Обласний бюджет

 

12000

12000

 

Протягом року охоплюється інформаційним та ресурсним забезпеченням біля 700 суб’єктів малого та середнього бізнесу. 100 суб’єктів МСБ отримають фінансову-кредитну підтримку.

 

3.9

Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Обласний бюджет

 

1192,76

1310

 

Збільшення спектру та підвищення якості  послуг для суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва

 

Розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва

3.10

Розширення інфраструктури стосовно підтримки підприємництва в громадах області шляхом створення бізнес-центрів, консультаційних та інформаційних установ у районах і містах області

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА, територіальні громади

Місцеві бюджети, інщі джерела фінансування

 

100

100

 

Створення 6 об’єктів інфраструктури протягом року в територіальних громадах Харківської області

 

3.11

Надання консультативної допомоги бізнес-центрам області та проведення семінарів для бізнес-центрів з обміну досвідом роботи.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Організація та проведення 6 заходів з обміну досвідом роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва

 

3.12

Популяризація, надання консультативної, методичної, організаційної підтримки проекту «Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території громад».

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Місцеві бюджети, інщі джерела фінансування, обласний бюджет

 

45

50

 

Залучено в якості нових учасників 10 громад області

 

 

Інформаційно-маркетингова підтримка

3.13

Сприяння організації та проведенню сільськогосподарських ярмарків за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва.

2022-2023

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації, територіальні громади

Не потребує

 

 

 

 

Підвищення конкурентоспроможності продукції виробників області, розширення та пошук нових ринків збуту продукції сільського господарства

 

3.14

Сприяння розвитку підприємництва у громадах Харківської області. Сприяння розвитку кооперації у сфері виробництва продуктів харчування. Налагодження розвитку ланцюгів доданої вартості у сільському господарстві. Реалізація заходів проєкту «AgroHub».

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківського області

місцеві бюджети, інші джерела фінансування, обласний бюджет

 

375

375

 

Створення можливостей для професійної адаптації, перепідготовки, підвищення кваліфікації та реалізації підприємницьких ініціатив у громадах Харківської області. Створення нових економічних можливостей та забезпечення зайнятості сільського населення. Фермерства.

 

3.15

Підтримка місцевого товаровиробника «Купуй харківське».

Забезпечення заходів з підвищення популярності та впізнаваності товарів харківських виробників.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, банки-партнери, громадські організації підприємців Харківського області

Місцеві бюджети, обласний бюджет, інщі джерела фінансування

 

500

500

 

Збільшення попиту на товари харківського виробництва. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів, збільшення кількості робочих місць. Підвищення конкурентоздатності місцевих товаровиробників.

 

3.16

Технічна підтримка та модернізація електронної торгової платформи для збору інформації щодо наповнення бази даних замовлень на продаж та закупівлю сільськогосподарських товарів.

 

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Інщі джерела фінансування

 

75

75

 

Розробка та підключення телеграм-бота; додавання нових  сторінок та функціоналу для більшої зручності користування платформою

 

Підготовка кадрів

3.17

Реалізація комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу».

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

В рамках комплексної освітньої програми пройдуть навчання біля 100 потенційних представників МСБ

 

3.18

Проведення щорічного конкурсу «Підприємець року».

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Обласний бюджет, інщі джерела фінансування

 

45

50

 

Виявлення кращих підприємницьких практик по галузям суб’єктів МСБ по результатам поточного року

 

3.19

Проведення семінарів і майстер-класів для підприємців та бажаючих розпочати власну справу на базі ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Організація та проведення 25 семінарів з охопленням 1000 підприємців та бажаючих розпочати власну справу

 

3.20

Проведення виїзних семінарів і майстер-класів для підприємців та бажаючих розпочати власну справу, у районах та громадах Харківської області із  залученням представників контролюючих та фіскальних органів, юристів, правозахисників, тощо.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Організація та проведення 10 семінарів з охопленням 500 підприємців та бажаючих розпочати власну справу

 

3.21

Сприяння розвитку підприємництва серед вразливих категорій населення: ВПО, ветерани, люди з інвалідністю, національні меншини, жителі сільських територій, малозабезпечені.

Реалізація заходів у рамках програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Обласний бюджет

 

500

500

 

Започаткування власної справи початківцями та розвиток вже діючої бізнесів сфери МСП,  створення нових робочих місць, розвиток підприємництва у громадах, збільшення залучення коштів у розвиток МСП. Задоволення потреб у самозайнятості серед вразливих категорій населення. Збільшення рівня доходу малозабезпечених категорій населення.

 

 

 

Розвиток молодіжного підприємництва

3.22

Проведення для студентів вищих навчальних закладів спеціальних майстер-класів  від успішних представників бізнесу «Лабораторія успіху».

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації,

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Організація та проведення 2 мастер-класів з охопленням 40 суб’єктів МСБ від успішних представників бізнесу «Лабораторія успіху»

 

3.23

Проведення щорічного конкурсу стартапів серед студентів вищих навчальних закладів Харківської області.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Обласний бюджет, інші джерела фінансування

 

12

12

 

Залучення біля 50 проектів стартапів та за підсумками проведення конкурсу, конкурсною комісією буде визначено 3 переможця по галузям економіки

 

3.24

Організація та проведення «круглих столів», семінарів із питань розвитку молодіжного підприємництва на Харківщині у вищих навчальних закладах
м. Харкова.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Не потребує

 

 

 

 

Протягом поточного року організуємо та проведемо 4 заходи, та залучимо 60 студентів ВНЗ Харківщини

 

3.25

Проведення інформаційних та практичних заходів, в тому числі онлайн, щодо можливостей започаткування / розвитку підприємницької діяльності у сфері ІТ.

2022-2023

Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет та інші кошти не заборонені законодавством

 

50

50

 

Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за напрямом інформаційних технологій

 

3.26

Проведення круглого столу з обговорення перспектив розвитку ІТ-галузі в Харківській області

2022

Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації

Не потребує

 

 

 

 

Налагодження взаємодії між представниками органів влади, місцевого самоврядування, бізнес об’єднань, та профільних закладів вищої освіти

 

3.27

Організація та проведення «Міжнародного ІТ-форуму».

2023

Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації

Інші кошти не заборонені законодавством, обласний бюджет 

 

 

400

 

Підтримка сприятливого іміджу Харківського регіону як однієї з найкращих IT-локації в Україні для залучення іноземних інвестицій

 

3.28

Залучення студентської молоді Харківщини до сфери інформаційних технологій.

2022-2023

Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації

Обласний бюджет та інші кошти не заборонені законодавством

 

75

75

 

Популяризація ІТ-галузі та стимулювання розвитку сектору інформаційних технологій

 

3.29

Організація та проведення засідань у форматі «круглих столів», семінарів із питань розвитку молодіжного підприємництва на Харківщині у закладах вищої освіти Харківської області.

2022-2023

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, заклади вищої освіти

Не потребує

 

 

 

 

Студентській молоді закладів вищої освіти  надано основи розвитку молодіжному підприємництва

 

3.30

Сприяння організації співпраці закладів вищої освіти із підприємствами, установами та організаціями Харківської області з метою підвищення підприємницької активності студентів і молоді.

2022-2023

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, заклади вищої освіти

Не потребує

 

 

 

 

Здійснено заходи щодо   підвищення підприємницької активності студентів і молоді

 

3.31

Сприяння проведенню конкурсів бізнес-планів та стартапів серед студентів закладів вищої освіти Харківської області.

2022-2023

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, заклади вищої освіти

Не потребує

 

 

 

 

Створено умови для розвитку стартап-середовища креативної молоді та науковців

 

3.32

Реалізація проекту «Розвиток молодіжного підприємництва у Харківський області».

Проведення майстер-класів, семінарів, конкурсу бізнес-ідей.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківського регіону

Обласний бюджет

 

200

200

 

Розвиток молодіжного підприємництва у Харківський області, формування економічно активної поведінки та підприємницького способу мислення молоді, навичок і мотивації до розвитку малого та середнього бізнесу;  формування корпоративної культури та свідомості щодо переваг підприємництва серед молоді, підвищення фінансової грамотності.

Збільшення кількості молодих осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, підвищення рівня зайнятості серед молоді.

 

Міжнародне та міжрегіональне співробітництво. Сприяння розвитку експортних можливостей МСП у Харківській області

3.33

Проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям для розвитку експорту

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин  Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківського області

Обласний бюджет

 

300

300

 

Створення можливостей для розвитку експортних можливостей МСП та розширення можливостей для його інтернаціоналізації через налагодження ефективного зв’язку з потенційними бізнес-партнерами та замовниками за кордоном.

 

3.34

Реалізація програми «Адаптація окремих норм Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та підвищення обізнаності МСБ про їх виконання в частині ефективного впровадження системи забезпечення якості харчових продуктів.

Реалізація заходів зі сприяння впровадженню системи простежуваності продуктів харчування (захист прав споживачів)

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Місцеві бюджети, обласний бюджет, інщі джерела фінансування

 

250

250

 

Впровадження системи простежуваності продуктів харчування (НАССР) на підприємствах виробниках продуктів харчування, підвищення якості продуктів харчування у регіоні, забезпечення захисту прав споживачів та забезпечення їх якісними продуктами харчування.

Виробники продуктів харчування підвищать рівень конкурентоздатності власної продукції, що забезпечить спрощений вихід їх продукції на ринок ЄС

 

3.35

Проведення заходів  у рамках щорічного Форуму «Тиждень підприємництва».

 

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Обласний бюджет

 

120

120

 

Забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва регіону з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності, сприяння доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва регіону до сучасних знань та найкращих практик. Обмін кращими практиками ведення підприємницької діяльності між представниками різних регіонів України та з за кордону. Налагодження співпраці між підприємцями.

 

Розвиток соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу Харківської області шляхом підвищення рівня їх обізнаності та запровадження до бізнес-процесів цілей сталого розвитку

3.36

Аналітично-дослідні зустрічі з адміністрацією районів та активними представниками територіальних громад та підприємництва для виокремлення кращих практик соціальної відповідальності та впровадження в діяльність ЦРС у відповідних громадах/районах.

2022

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Місцеві бюджети, інщі джерела фінансування

 

55

 

 

1. Проведено не менше 7 зустрічей (7 районів області).

2. Залучено 150 осіб підчас зустрічей, 4. відібрано 25-30 кращих практик області.

3. проведено 7 інформаційних заходів для адміністрацій області.

 

3.37

Створення каталогу успішних соціально відповідальних бізнес практик досягнення ЦРС представниками МСБ Харківської області для їх подальшого поширення.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Обласний бюджет

 

37,5

37,5

 

1. Розроблено цікавий та сучасний формат каталогу.

2. Створено каталог українською та англійською мовами (для міжнародного просування Харківщині).

3. Надруковано 500 примірників (на українській мові) та 100 примірників (на англійській мові).

4. Поширено формат у мережі Інтернет.

 

3.38

Проведення серій навчальних та просвітницьких заходів «Сталий розвиток – сучасне ДНК малого та середнього бізнесу» для представників МСБ 7 районів Харківської області

2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, громадські організації підприємців Харківської області

Місцеві бюджети, інші джерела фінансування, обласний бюджет

 

 

80

 

1. Проведено не менше 7 зустрічей  (7 районів області) та 1 онлайн захід.

2. Проведено прес-конференцію з презентацію з презентацією каталогу.

3. Поширено каталог серед представників МСБ тер громад області.

 

Розвиток страхового ринку

3.39

Проведення «круглих столів», семінарів, нарад з актуальних питань страхування за участю депутатів, представників облдержадміністрації, провідних наукових закладів, страхових організацій та страхових компаній.

2022-2023

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

30

30

 

Популяризація та розвиток страхового ринку в Харківському регіоні, підвищення інформованості учасників страхового ринку

 

3.40

Проведення конкурсу студентських наукових робіт зі страхування.

2022-2023

Харківський союз страховиків (за згодою), заклади вищої освіти

Кошти підприємців

 

20

20

 

Активізація наукового інтересу молоді до страхування, стимулювання та підтримка здобувачів вищої освіти

 

 

3.41

Проведення соціологічного дослідження стану та тенденцій розвитку страхового ринку регіону.

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

15

15

 

Систематизація даних стосовно діяльності страхових компаній, всебічна оцінка ситуації на регіональному страховому ринку та розробка заходів щодо його створення об’єктивної бази для підготовки нормативно-правових актів.

 

 

3.42

Організація на базі страхових компаній Харківського регіону практичних занять, переддипломних практик студентів

2022-2023

Харківський союз страховиків (за згодою), заклади вищої освіти

 

Не потребує

 

 

 

 

Підвищення професійних знань у студентів та отримання можливості їх використання на практиці у страхових компаніях.

 

3.43

Проведення науково-практичних конференцій регіонального та міжнародного рівня з актуальних проблем страхового забезпечення малого та середнього підприємництва з запрошенням до участі науковців і практиків галузі

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Не потребує

 

 

 

 

Виявлення важливих тенденцій процесів страхової діяльності, страхового забезпечення малого та середнього підприємництва та підвищення професійного рівня працівників страхових компаній.

 

3.44

Систематичне проведення аналізу проблем страхування з метою виборів пріоритету та удосконалення стратегії розвитку страхової галузі

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

10

10

 

Своєчасна ідентифікація проблем характерних для регіонального страхового ринку

 

3.45

Співпраця із засобами масової інформації стосовно надання показників фінансової діяльності компаній, проведення прес-конференцій, надання експертних коментарів за вимогою ЗМІ для інформування населення з важливих питань у сфері страхування.

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

15

15

 

Оперативне донесення інформації до населення, отримання достовірної інформації з першоджерел

 

3.46

Проведення опитування страхових компаній з метою вдосконалення державних програм з підтримки підприємництва.

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Не потребує

 

 

 

 

Обґрунтування заходів щодо вдосконалення державних програм з підтримки підприємництва

 

3.47

Сприяння у виданні підручників, методичних матеріалів зі страхової справи.

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

15

15

 

Вироблення єдиних методичних принципів організації і здійснення страхової діяльності.

 

3.48

Проведення контролю за розповсюдженням реклами у сфері страхових послуг

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Кошти підприємців

 

25

25

 

Виготовлення спільної реклами страховими компаніями регіону

 

3.49

Створення умов для розвитку страхування нерухомості юридичними та фізичними особами від природних катастроф та техногенних аварій, залучення благодійників для роз’яснення питань, що мають важливе суспільне зазначення.

2022-2023

Харківський союз страховиків

(за згодою)

Не потребує

 

 

 

 

Розвиток страхування та благодійництва щодо розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення.