Пояснювальна записка

до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради

від 11 березня 2021 року № 52-VIII»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки (далі – Програма) Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, представниками бізнес-спільнот області, органами державної виконавчої влади, експертами міжнародних організацій та експертами освітньої галузі, відповідно до стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, а також з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, чинного законодавства України, а також міжнародного та вітчизняного досвіду підготовки програмно-планувальних документів у сфері інвестиційної діяльності розроблено зміни до Програми, а саме:

 

у розділі 7 «План заходів Програми»:

1) пункт 3 «Покращення інвестиційного клімату та бізнес-середовища на місцевому рівні» доповнити підпунктами відповідно до додатку (додається)

Даний комплекс заходів спрямований на створення соціально-економічних, ресурсних, нормативно-правових, фінансових, інформаційних та інших умов розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні, підвищення конкурентоздатності діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання суб’єктів господарювання, подальший розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;

2) підпункт 5.2 «Підготовка та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків» пункту 5 «Розвиток інвестиційної інфраструктури, формування мережі індустріальних парків» у стовбці «Відповідальний/виконавці» додати слова «Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області» та додати у стовбці «Індикатор оцінки результативності «у тому числі затвердження концепції індустріального парку на території Валківської міської ради»;

3)        узагальнюючі рядки «Всього», «у т.ч. кошти місцевих та обласного бюджетів», «кошти за рахунок інших джерел» розділу 7. «План заходів Програми» викласти у такій редакції:

№ з/п

Перелік заходів з реалізації Програми

Термін виконання

заходу

Відповідальні / Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн

Індикатор

оцінки результа-тивності

2021

2022

2023

2024

 

Всього

2490

24632,26

26074,5

4920

 

 

у т.ч. кошти місцевих та обласного бюджетів

2310

23557,26

25309,5

4520

 

 

          кошти за рахунок інших джерел

180

1075

765

400

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

Виконання заходів Програми як одного із основних засобів реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, забезпечить подальший розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання, удосконалення інфраструктури, фінансової підтримки та ресурсного забезпечення.

 

3. Загальна характеристика та основні положення акту

Зміни до Програми затверджуються рішенням сесії Харківської обласної ради.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Розроблення змін до Програми регулюється Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-ХІV, «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР.

Внесення змін до Програми було розроблено з урахуванням:

-         Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722;

-         Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179;

-         Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534;

-         Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695;

-         Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки, схвалених рішенням Харківської обласної ради від 27 лютого 2020 року №1196-VIІ.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Заходи Програми будуть фінансуватися за рахунок обласного бюджету та різних джерел, не заборонених законодавством.

У результаті реалізації заходів Програми очікується: збільшення податкових надходжень до бюджету області від діяльності суб’єктів підприємництва; підвищення соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом; забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики; концентрація інформаційних ресурсів, створення для суб'єктів малого та середнього підприємництва, які знаходяться і працюють на території області, максимально сприятливих умов для вільного доступу до ресурсно-інформаційних баз; сприяння у залученні кадрів через: існуючі програми Харківського обласного центру зайнятості, профілюючі навчання, перекваліфікацію кадрів, курси підвищення кваліфікації для суб’єктів господарювання «Школа малого бізнесу» ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА.

 

 

 

Директор Департаменту економіки і

міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації                                               Петро ЛАШИН