Додаток 1

до рішення обласної ради

від______2021 року № _______

(______сесія    _____ скликання)

 

 

7. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми:

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (за наявності коштів) (тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2019

2020

2021

2022

2023

Обласний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

1195763,8 (у тому числі:

із обласного бюджету – 1190740,3;

із місцевого бюджету – 3838,5;

інші джерела              – 1185,0)

230883,3

 

 

– 229312,9;

 

– 1315,4;

 

– 255,0

254273,0

 

 

–253044,9;

 

– 993,1;

 

– 235,0

261864,1

 

 

–261379,1;

 

– 255,0;

 

– 230,0

232100,1

 

 

–230645,1;

 

– 1225,0;

 

– 230,0

216643,3

 

 

–216358,3;

 

– 50,0;

 

– 235,0

Разом:

1195763,8

 

230883,3

 

254273,0

 

261864,1

 

232100,1

 

216643,3

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

Харківської обласної ради                                                                                                                   Оксана МАЛИШЕВА