ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

____ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від "___" ___________ 2021 року                                                       № ____-VІІІ

 

 

Про внесення змін до комплексної регіональної Програми

забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії

злочинності на території Харківської області

на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради

від 27 лютого 2020 року № 1199-VIІ (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1199-VIІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1340-VIІ, від 15 жовтня 2020 року № 1350-VIІ, від 24 грудня 2020 року № 13-VІІI, від 11 березня 2021 року № 72-VІІI, від 10 червня 2021 року № 187-VІІI, від 23 вересня 2021 року № 212-VІІI (далі – Програма), такі зміни:

 

1) доповнити пункт 6 «Учасники Програми» паспорта Програми словами «Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України»;

 

2) пункт 8 «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми» паспорта Програми викласти у такій редакції:

 

«

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)

(за наявності коштів)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020

(за наявності коштів)

2021

(за наявності коштів)

2022

(за наявності коштів)

Обласний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

79965,0

12062,5

61432,5

6470,0

Усього

79965,0

12062,5

61432,5

6470,0

»;

 

3) в абзаці шостому розділу ІІІ. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми» цифри «78065,0» замінити цифрами «79965,0»;

 

4) підрозділ ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян» розділу ІV. «Заходи Програми» доповнити пунктом 2.25 такого змісту:

 

 «

з/п

 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Разом

2020

2021

2022

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.25

Забезпечити придбання криміналістичного обладнання, а саме: апаратно-програмного комплексу на базі хроматографа «Хроматек-Кристал 5000» та стереомікроскопу Leica серії S9D

2021

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Харківської обласної державної адміністрації, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса»

1200,0

(за умови наяв­ності коштів)

-

1200,0

(за умови наяв­ності коштів)

-

Удосконалення процесу судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні, прискорення проведення експертних досліджень, підвищення їхньої якості

»;

 

5) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)» рядка «Усього за підрозділом  ІІ» підрозділу ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян»  розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2021» цифри «45 262,5» замінити цифрами «46 462,5»;

у графі «Разом» цифри «55 605,0» замінити цифрами «56 805,0»;

 

6) пункт 12.3 підрозділу ХІІ «Науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів, передбачених Програмою» розділу ІV. «Заходи Програми» викласти у такій редакції:

 

«

з/п

 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Разом

2020

2021

2022

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.3.

З метою проведення практичних занять та окремих тактико-спеціальних навчань за участю представників місцевих органів виконавчої влади, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та інших правоохоронних органів і служб, організації міжвідомчих та регіональних змагань обладнати в Харківському національному університеті внутрішніх справ майданчик спеціальної функціональної підготовки

2020-2022

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет внутрішніх справ

1600,0

(за умови наявно-сті коштів)


700,0

(за умови наяв-ності коштів)

900,0

(за умови наявно-сті коштів)


-

Удосконален-ня процесу професійного навчання, фізичної та функціональ-ної  підготовки працівників місцевих органів виконавчої влади, громадських формувань Харківської області, які сприяють забезпеченню публічної безпеки, оборони і порядку в області, працівників регіональних правоохорон-них органів

 

                                                                                                                                                                »;

 

7) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)» рядка «Усього за підрозділом ХІІ» підрозділу ХІІ «Науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів, передбачених Програмою»  розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2021» цифри «900,0» замінити цифрами «1600,0»;

у графі «Разом» цифри «3300,0» замінити цифрами «4000,0»;

 

8) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)» рядка «Разом за Програмою (тис. грн)» розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2021» цифри «59 532,5» замінити цифрами «61432,5»;

у графі «Разом» цифри «78 065,0» замінити цифрами «79965,0».

 

 

 

Голова обласної ради                                               Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації, 700-48-48