ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від «_____» ________2021 року                                                               №___ - VIII

 

Про внесення змін до Програми економічного

і соціального розвитку Харківської області

на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної

ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VІІI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 04 березня 2021 року № 47-VІІI, від 10 червня 2021 року № 150-VІІI, від 23 вересня 2021 року № 215-VІІI, такі зміни:

 

таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Соціальне забезпечення» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» викласти у новій редакції (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                       Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-17