ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

____ сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

Від «___»____________ 2021 року                                                                      ___-VІІI

 

Про повторне оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», додатку 3 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради: з питань спільної власності територіальних громад області (від 25 листопада 2021 року); з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства (від 25 листопада 2021 року), обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.        Повторно оголосити конкурс на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

 

2. Пропозиції від претендентів на зайняття посади керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ приймати протягом двох місяців із дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

 

         3. Доручити голові обласної ради:

            3.1. Забезпечити публікацію в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

3.2. Забезпечити розміщення оголошення щодо проведення конкурсу на офіційному вебсайті Харківської обласної ради та офіційному сайті КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

            3.3. Винести кандидатури претендентів на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на розгляд закладу фахової передвищої освіти для проведення рейтингового голосування.

            3.4. Забезпечити, відповідно до норм чинного законодавства України, у межах компетенції, розгляд рекомендованої вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти або наглядовою радою КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ кандидатури на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти обласною радою на пленарному засіданні сесії для призначення в установленому порядку.

4. КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ провести рейтингове голосування протягом місяця після винесення кандидатур претендентів на розгляд закладу фахової передвищої освіти.

5. Наглядовій раді КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ провести у двотижневий строк з дня отримання результатів рейтингового голосування конкурсний відбір претендентів, якщо жоден претендент не набрав більше 60 відсотків голосів від загальної кількості виборців.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства (Володимир СВЯТАШ); з питань спільної власності територіальних громад області (Ганна КУЗНЕЦОВА).

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО

 

 

 

Розробник: управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, 705 32 88