ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про повторне оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду на умовах контракту строком на п’ять років за результатами рейтингового голосування, яке проводить заклад фахової передвищої освіти, або конкурсного відбору, який проводить наглядова рада закладу фахової передвищої освіти.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ юридична адреса: м. Харків, узвіз Куликівський, 3.

Основними напрямками діяльності Коледжу є здійснення освітньої діяльності в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 15 «Автоматизація та приладобудування», 17 «Електроніка та телекомунікації», що забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр» і відповідає стандартам вищої освіти та  фахової передвищої освіти, забезпечення умов, необхідних для отримання особою фахової передвищої освіти на рівні стандартів фахової передвищої освіти та їх професійної підготовки.

Питання оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 25 листопада 2021 року було розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області та з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства.

 Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», додатком 3 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради: з питань спільної власності територіальних громад області; з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, підготовлений проєкт рішення обласної ради «Про повторне оголошення конкурсу на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

 

 

Начальник управління

з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                    Андрій ГНАТУШОК