ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ІХ сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21 грудня 2021 року                                                                               331-VIII

 

Про внесення змін до Порядку

використання коштів, передбачених

в обласному бюджеті для надання

адресної допомоги, затвердженого

рішенням обласної ради від 04 березня

2021 року № 43-VIIІ (зі змінами)

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до Розділу І. «Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями), постраждалим, сім’ям загиблих або постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації на території області» Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги, затвердженого рішенням обласної ради від 04 березня 2021 року № 43-VIIІ (далі – Порядок), зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 207-VIII, такі зміни:

 

1) абзац другий підпункту 1.5 пункту 1. «Загальна частина» викласти у такій редакції:

 «Склад Комісії затверджується спільним розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, заступником голови Комісії є голова постійної комісії Харківської обласної ради з питань бюджету.»;

 

2) виключити підпункт 2.5 пункту 2. «Розгляд заяв мешканців області щодо надання одноразової допомоги» (відповідно підпункти 2.6 та 2.7 вважати підпунктами 2.5 та 2.6).

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Тетяна ЄГОРОВАЛУЦЕНКО