ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проєкту рішення обласної ради «Про встановлення надбавки за вислугу років заступнику голови обласної ради МУРАЄВІЙ В.О.»

 

 

Обласною радою було прийнято рішення від 11 грудня 2020 року № 4-VIІІ «Про визначення умов оплати праці голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради та заступників голови обласної ради».

Згідно зі ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» посадовим особам місцевого самоврядування виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу, з урахуванням надбавки за ранг, залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) надбавка за вислугу років виплачується службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків - у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів».

За записами в трудовій книжці заступника голови обласної ради МУРАЄВОЇ В.О. стаж роботи в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування станом на 06 лютого 2022 року становить 3 роки 1 день, що є підставою для встановлення їй щомісячної надбавки за вислугу років у розмірі 10 відсотків посадового окладу, з урахуванням доплати за ранг.

Зважаючи на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) визначено порядок встановлення надбавки за вислугу років у розмірах, що залежать від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, враховуючи те, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією постановою, підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про встановлення надбавки за вислугу років заступнику голови обласної ради МУРАЄВІЙ В.О.» стосовно встановлення МУРАЄВІЙ В.О. відповідної надбавки за вислугу років.

 

 

 

 Голова обласної ради                                      Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО