ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від _____________ 2022 року                                                                                 №______

 

 

Про затвердження комплексної обласної програми

«Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки та

Плану регіонального замовлення на підготовку та

перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової

передвищої медичної освіти Харківської області на

2023 рік

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити комплексну обласну програму «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Затвердити План регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області на 2023 рік , що додається.

 

3. Харківській обласній державній (військовій) адміністрації здійснювати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства (Володимир СВЯТАШ); з питань спільної власності територіальних громад області (Ганна КУЗНЕЦОВА).

 

 

Голова обласної ради                                                          Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО