ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Харківської обласної ради

«Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області на 2023 рік»

 

Досвід розроблення та виконання впродовж останніх 14 років органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Харківської області комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» переконливо свідчить про організаційну та економічну ефективність, яку забезпечує регіональна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на забезпечення доступної, якісної та безоплатної медичної допомоги членам територіальних громад усієї Харківської області в умовах поступового створення «єдиного медичного простору», ефективної взаємодії з медичними вищими навчальними закладами та установами НАМН України із використанням їх діагностичних, лікувальних та кадрових можливостей, досягнення системного розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я Харківщини первинного, вторинного та третинного рівнів.

Забезпечення гарантованої Конституцією України безоплатності медичної допомоги, відповідно до заходів Програми, із подальшим підвищенням доступності та якості медичного обслуговування для споживачів передбачається шляхом планування відповідних обсягів фінансових ресурсів у межах обласного бюджету; розвитку сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації на базі спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я та закладів обласного підпорядкування за умов їх взаємодії із вищими медичними навчальними закладами та установами НАМН України, а також удосконалення медичної допомоги громадянам на первинному рівні, та в закладах охорони здоров’я територіальних громад Харківської області з урахуванням нормативно та концептуально визначених підходів держави до реформування у медичній сфері.

Програма конкретизує у медичній сфері пріоритетні напрями в частині реалізації програмних заходів, спрямованих на виконання низки державних та регіональних цільових програм галузі та визначає основні завдання, що спрямовані на підвищення доступності та якості медичної допомоги громадянам – жителям Харківської області в 2023 – 2025 роках, у тому числі, пільгових контингентів та осіб з особливими соціальними потребами; вона передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів охорони здоров’я, закладів обласного підпорядкування і медичних закладів первинного рівня надання медико-санітарної допомоги (у тому числі, що перетворені у комунальні некомерційні підприємства), що належать до комунальної власності окремих територіальних громад Харківської області або до їх спільної власності.

Завдання Програми у 2023 році спрямовані, зокрема, на: підвищення доступності та якості надання медичної допомоги, у тому числі в умовах воєнної агресії російської федерації, а також поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19; забезпечення високовартісними лікарськими засобами окремих категорій населення області, у тому числі, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання; зниження рівнів дитячої та материнської смертності і забезпечення виходжування новонароджених із малою вагою тіла та іншими патологічними станами на базі обласних закладів охорони здоров’я, зокрема, перинатальних центрів, із впровадженням сучасних технологій перинатальної допомоги; оновлення медичного обладнання, впровадження нових технологій діагностики і лікування хворих та удосконалення матеріально-технічної бази у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та закладах обласного підпорядкування.

На рівні централізованих заходів у 2023 році планується збереження проведення оперативних втручань з приводу катаракти пільговим категоріям населення районів на базі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»; забезпечення пільговим безоплатним зубопротезуванням осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях, ветеранів війни та учасників бойовий дій.

Крім того, до заходів Програми включено реалізацію регіонального замовлення з підготовки фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, у відповідності до статті 90 Бюджетного кодексу України.

Виконання Програми буде здійснюватись у три етапи: І етап – 2023 рік; ІІ етап – 2024 рік, ІІІ етап – 2025 рік.

Обсяги фінансування Програми становлять усього 5 708 042,0 тис. грн, у тому числі: у 2023 році – 1 910 214,0 тис. грн, у 2024 році – 1 899 414,0 тис. грн, у 2025 році – 1 898 414,0 тис. грн.

Реальні обсяги фінансування заходів та завдань Програми за рахунок коштів обласного бюджету визначаються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням його реальних можливостей.

Результати реалізації Програми, за оцінками фахівців, дадуть змогу:

1. Підвищити впродовж 2023 року та наступних періодів доступність та якість сучасних технологій діагностики, лікування та реабілітації хворих, у тому числі в умовах воєнної агресії російської федерації, а також поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19, на базі високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області та медичних закладів обласного значення.

2. Знизити в 2023 році рівень дитячої смертності не менш, як на 3 % від рівня 2022 року; знизити рівень материнської смертності не менш, як на 1,5 % від показника 2022 року.

3. Реалізувати завдання інших обласних та державних програм по галузі «Охорона здоров’я» з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та особливостей регіональних пріоритетів.

4. Продовжити роботу щодо створення умов для ефективної взаємодії та поєднання можливостей високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я Харківської області і медичних закладів обласного значення із медичними вищими закладами професійної освіти, установами НАМН України на засадах «єдиного медичного простору».

 

 

Директор Департаменту

охорони здоров’я Харківської обласної

державної (військової) адміністрації                                                     Максим ХАУСТОВ