ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХІV сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 24 грудня 2022 року                                                                                         № 464-VIII

 

 

Про затвердження комплексної

обласної програми «Здоров’я Слобожанщини»

на 2023 – 2025 роки та Плану регіонального

замовлення на підготовку та перепідготовку

кадрів у обласних закладах фахової передвищої

медичної освіти Харківської області на 2023 рік

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити комплексну обласну програму «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), додається.

 

2. Затвердити План регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області на 2023 рік  (додається).

 

3. Харківській обласній державній (військовій) адміністрації здійснювати фінансування заходів Програми виходячи з можливостей обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства; з питань бюджету.

 

 

 

Голова обласної ради                                                          Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО