ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХVІ сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 12 травня 2023 року                                                                           552-VIII

 

 

Про внесення змін до комплексної обласної програми

«Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки,

затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня

2022 року № 464-VIII

 

 

З метою забезпечення своєчасної та ефективної реалізації заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2022 року № 464-VIII, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2022 року № 464-VIII (далі – Програма), такі зміни:

- викласти підпункти 5.1., 5.2. і 5.3. пункту 5. «Організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2023 – 2025 роки» Програми у новій редакції (додаток 1);

- викласти підпункти 8.5., 8.6. і 8.7. пункту 8. «Заходи з профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2023 – 2025 роки» Програми у новій редакції (додаток 2).

 

 

 

Голова обласної ради                                                          Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО