ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради

«Про перейменування села Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області »

 

 

До Харківської обласної ради звернулася Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області з листами від 21.07.2023 № 01-07/1083 (вх. № 4396/01-34 від 26.07.2023) та від 10.08.2023 № 01-07/1215 (вх. № 4834/01-34) щодо перейменування села Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області на село Затока Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області.

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів віднесене до повноважень Верховної Ради України.

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень обласної ради віднесено прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

За приписами статті 7 Закону України «Про географічні назви» найменування та перейменування географічних об`єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснює Верховна Рада України - щодо найменування та перейменування одиниць адміністративно-територіального устрою України (шляхом внесення змін до Конституції України), населених пунктів і районів, а також географічних об`єктів, створених за рішеннями Верховної Ради України.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про географічні назви» пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об`єкта вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов`язково має здійснюватися з урахуванням пропозицій відповідних рад – щодо найменування та перейменування географічних об`єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

Порядок найменування та перейменування географічних об`єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.

Відповідно до розділу III Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 року № 1654-Х, найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів - областей, районів, міст, районів у містах, селищ міського типу, сіл і селищ проводиться Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, з врахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов та думки місцевого населення.
Подання про найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів вноситься виконавчим комітетом обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів лише при наявності рішень, прийнятих на сесіях відповідних нижчестоящих Рад народних депутатів.

На підставі наведеного вище, приймаючи до уваги розпорядження начальника Печенізької селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області від 18.07.2023 № 201 «Про перейменування села Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області» з додатками, управлінням правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради розроблено проект рішення обласної ради «Про перейменування села Першотравневе Печенізької селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської області».

 

 

 

Заступник начальника управління

начальник відділу правового

представництва управління правового

забезпечення діяльності ради

виконавчого апарату обласної ради                                           Ілля КРЮЧКОВ