ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

сесія VІІI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _____ ____________ 2024 року                                               №______-VIII

 

Про передачу цілісного майнового комплексу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України

 

Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», пункту 3 Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 (зі змінами), на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 № 231-р «Про погодження передачі цілісних майнових комплексів комунальної установи та комунального закладу бюро судово-медичної експертизи в державну власність» та рішення Харківської обласної ради від 01 червня 2023 року № 612-VIII «Про погодження пропозиції щодо передачі об’єкта з комунальної у державну власність», ураховуючи пропозицію Міністерства охорони здоров’я України та беручи до уваги висновки й рекомендації постійних комісій обласної ради: з питань спільної власності територіальних громад області; з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, – обласна  рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.              Передати цілісний майновий комплекс КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (юридична адреса: 61052 м. Харків, вул. Дмитрівська, буд. 14; ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02001937) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

2.              Доручити голові Харківської обласної ради забезпечити передачу цілісного майнового комплексу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

3.              Вийти зі складу засновників (засновник – Харківська обласна рада, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 24283333) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02001937)  після передачі зазначеного у пункті 1 цього рішення цілісного майнового комплексу.

4.              Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань спільної власності територіальних громад області; з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства.

 

 

Голова обласної ради                                 Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО