ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

____ сесія VIІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

Проєкт

 

Від "___"__________ 2024 року                                                          № ___-VІІI

 

Про встановлення надбавки за вислугу

років заступнику голови обласної ради

ДЗЮБІ В.О.

Відповідно до статей 14, 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та статей 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

Встановити заступнику голови обласної ради ДЗЮБІ Валерії Олегівні відповідно до статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) з 22 травня 2024 року щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 15 відсотків посадового окладу, з урахуванням доплати за ранг.

 

Голова обласної ради                                    Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО