ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

V сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21 квітня 2011 року                                                                                     142-VІ

 

Про внесення змін та доповнень до  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 29 жовтня 2009 року               № 1436-V (зі змінами), та  додатку 1 до Положення

 

            Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та пункту 18 частини шостої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Внести зміни та доповнення до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області (р1436_5_д), затвердженого рішенням обласної  ради від  29 жовтня 2009 року № 1436-V (зі змінами) (р1436-5), а саме: 

1.1.                        Підпункт 1.2.5. розділу 1.2. доповнити новим абзацом наступного змісту:

«- погодження  галузевого управління Харківської обласної державної адміністрації.».

1.2.                        Підпункт 1.3.22. розділу 1.3. доповнити абзацом наступного змісту:

«- погодження  галузевого управління Харківської обласної державної адміністрації.».

1.3.                        Абзац  3 підпункту 1.4.3. розділу 1.4. викласти у такій редакції:

«- обов’язкового складання в установленому порядку кадрового резерву на посаду керівника підприємства, із затвердженням у заступника голови обласної ради та погодженням із галузевим управлінням Харківської обласної державної адміністрації та профільною постійною комісією;».

1.4.                        Підпункт 1.5.13. доповнити новим абзацом наступного змісту:

«- погодження  галузевого управління Харківської обласної державної адміністрації.».

1.5. Викласти підпункт 1.5.24. у такій редакції:

           «1.5.24. Звільнення керівника із займаної посади здійснюється відповідно до рішення обласної ради на підставах, визначених трудовим законодавством та умовами контракту.

До заяви щодо звільнення з займаної посади керівник додатково надає обласній раді інформацію стосовно особи, на яку буде тимчасово покладено виконання обов’язків керівника та якій будуть передані документи, справи та матеріальні цінності підприємства.

Про подані заяви стосовно звільнення  керівників із займаної посади обласна рада інформує Харківську обласну державну адміністрацію.».

1.6.  Розділ 1.5. доповнити новими підпунктами наступного змісту:

    «1.5.27. У випадку прийняття обласною радою рішення щодо звільнення із займаної посади, керівник протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей підприємства та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності підприємства.

          1.5.28. У випадку незгоди приймаючої сторони з результатами інвентаризації, на підприємстві проводиться аудиторська перевірка, з урахуванням результатів роботи якої складається відповідний акт приймання-передачі.».

    1.7. Підпункт 1.5.27. вважати підпунктом 1.5.29.

      1.8. Підпункт 1.5.29. викласти у такій редакції:

        «1.5.29. Звільнення керівника набуває чинності з дати, визначеної в рішенні обласної ради, або з дати підписання відповідного наказу по підприємству (вищому навчальному закладу) щодо зняття з себе обов’язків керівника, але не раніше дати прийняття обласною радою відповідного рішення  і  не  пізніше місячного терміну після його прийняття.

У день видання наказів щодо звільнення керівника із займаної посади, призначення особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, ксерокопії  даних наказів направляються до обласної ради.

У разі, якщо звільнений керівник протягом місячного терміну не видав наказ щодо звільнення із займаної посади та не вніс відповідного запису в свою трудову книжку, наказ видає новопризначений керівник, який і вносить запис у його трудову книжку.».

    1.9. Розділ 1.5. доповнити новими підпунктами наступного змісту:

         1.5.30. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення обласною радою проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей підприємства, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до обласної ради та Харківської обласної державної адміністрації.

У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника підприємства, керівник, який звільняється,  самостійно визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності підприємства, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє обласну раду. До передачі на зберігання матеріальних цінностей підприємства, наявних документів та справ іншій особі, керівник залишається матеріально відповідальною особою по підприємству.».

       1.10. Підпункт 1.5.28. вважати підпунктом 1.5.31.

2. Внести зміни до додатку 1 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

       2.1. Пункт 2.12. розділу 2.  викласти у наступній редакції:

              «2.12. У кінці кожного року затверджувати у заступника голови обласної ради погоджений галузевим управлінням Харківської обласної державної адміністрації та профільною постійною комісією обласної ради кадровий резерв на посаду Керівника Підприємства.».

       2.2.  Доповнити розділ 7. пунктом  7.4. наступного змісту:

              «7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття обласною радою відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей підприємства, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до обласної ради та Харківської обласної державної адміністрації.

У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника підприємства, керівник, який звільняється,  самостійно визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та укладеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності підприємства, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє обласну раду. До передачі на зберігання матеріальних цінностей підприємства, наявних документів та справ іншій особі, керівник залишається матеріально відповідальною особою по підприємству.».

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області                          (Чехунов М.В.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                С. Чернов