ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

V сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21 квітня 2011 року                                                                             118-VI

 

 

Про затвердження регіональної 

Програми поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

в Харківській області на 2011 – 2015 роки

 

          На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), статті 35 Закону України «Про охорону праці» (2694-12) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

                   1. Затвердити регіональну Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Харківській області на 2011 – 2015 роки (додається). (118_6_д)

                   2. Обласній державній адміністрації забезпечити координацію роботи з виконання регіональної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Харківській області на 2011 – 2015 роки.

                   3. Рекомендувати міським радам міст обласного значення розробити та затвердити відповідні місцеві програми.

                   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (Казакова В.С.). 

Голова обласної ради                                                                           С. Чернов