ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

V сесія VI cкликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21 квітня 2011 року                                                                           122-VІ

 

 

Про затвердження Програми

забезпечення судово-правової реформи та

діяльності суддів Харківської області

на 2011–2013 роки

 

 

З метою сприяння створенню дієвої системи правосуддя, яка гарантує захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві, що є одним із пріоритетів держави, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Програму забезпечення судово-правової реформи та діяльності суддів Харківської області на 2011–2013 роки (додається). (122-6_д)

2. Харківській обласній державній адміністрації щороку, під час формування обласного бюджету, починаючи з 2011 року, передбачати кошти на реалізацію заходів Програми забезпечення судово-правової реформи та діяльності суддів Харківської області на 2011–2013 роки у межах реальних можливостей бюджету.           

3. Рекомендувати районним і міським радам міст обласного значення розробити та затвердити відповідні місцеві програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю
(Бандурка О.М.).

 

Голова обласної ради                                                                              С. Чернов