ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

V сесія VI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21 квітня 2011 року                                                                         № 125-VI

 

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2011 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 76-VI

 

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні(280/97-ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2011 рік (76_6_д), затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 76-VІ (76-6), такі зміни:

 1.1. Викласти таблицю «Фінансування на підтримку розвитку малого підприємництва в 2011 році» пункту 1.2.8. «Розвиток малого та середнього бізнесу» розділу 1.2. «Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку» частини І „Пріоритети та основні  завдання соціально-економічного розвитку області на 2011 рік” у такій редакції:

 

№№

з/п

Назва заходів

Сума видатків на виконання, тис. грн.

Головний розпорядник коштів

 

 

1

2

3

4

 

 

   1.

Забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області

 

 

502,7

Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації

 

 

1

2

3

4

 

 

   2.

Капітальний ремонт приміщення Єдиного дозвільного центру в

м. Харкові за адресою: Червоношкільна набережна, 26

1000,0

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації, Харківська міська рада

 

 

 

Всього:

1502,7

 

”.

 

1.2. Доповнити таблицю «Створення позитивного іміджу області, видання інформаційно-аналітичних матеріалів, організація виставкової та презентаційної діяльності, здійснення стратегічних наукових розробок у 2011 році» розділу 1.5. «Регіональна політика» частини І „Пріоритети та основні  завдання соціально-економічного розвитку області на 2011 рік” пунктом 7 такого змісту:

 

№№

з/п

Назва заходів

Сума видатків на виконання, тис. грн.

Головний розпорядник коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”.

 

   7.

Забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень у період після закінчення виборчого процесу

100,0

Харківська

обласна рада

 

У зв’язку з цим у графі «Сума видатків на виконання, тис. грн.» позиції «Всього» цифри «1500,0»  замінити на цифри «1600,0».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва (Суботін В.Г.) та з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

 

     Голова обласної ради                                                                 С. Чернов