ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХІІ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 26 квітня 2012 року                                                                               396-VІ

 

Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 78-VI (зі змінами)

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                  Внести до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 78-VI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 16 червня 2011 року № 179-VI, від 18 серпня 2011 року № 219-VI, від 27 жовтня 2011 року № 249-VI, від 22 грудня 2011 року № 298-VI, від 01 березня 2012 року № 362-VI, такі зміни:

1.1. Доповнити підрозділ 7.4. «Розвиток стаціонарних установ, підвищення якості та ефективності роботи фахівців» розділу 7. «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки» пунктом 7.4.4. такого змісту:

«

№ з/п

Найменування заходів

Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за виконання заходів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.4.4..

Забезпечення продуктами харчування підопічних стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Обласний бюджет

 

595,2

 

 

 

».
1.2. Викласти рядок «Разом»  розділу 7. «Заходи щодо соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки» у такій редакції:

«

№ з/п

Наймену

вання заходів

Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за виконання заходів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Разом:

 

Обласний бюджет

20376,4

16054,5

16418,2

 

17273,0

 

14722,8

 

».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (Стронов А.О.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. Чернов