ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХVIІІ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 20 грудня 2012 року                                                                                584-VІ

 

Про внесення змін до комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 294-VI (зі змінами)

 

З метою ефективного та раціонального використання коштів, передбачених комплексною програмою «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки», затвердженою рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 294-VI (зі змінами), та подальшого розвитку місцевого самоврядування в області як особливо важливого фактора становлення громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань місцевого значення, відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», Європейської хартії місцевого самоврядування обласна рада

 

в и р і ш и л а :

 

Внести зміни до комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 294-VI, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 01 березня 2012 року № 364-VІ, від 21 червня 2012 року № 442-VI, від 30 серпня 2012 року № 487-VI, від 20 вересня 2012 року № 529-VI, виклавши розділ «ЗАХОДИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ» у новій редакції (додається).

 

 

Голова обласної ради                                                                              С. Чернов