Додаток

до рішення обласної ради

від 20 грудня 2012 року № 584-VI

VIIІ  сесія VI скликання)

 

 

ЗАХОДИ ТА ПРОГНОЗНІ РОЗРАХУНКИ ФІНАНСУВАННЯ

 

РОЗДІЛ  I

Забезпечення формування нормативно-правової бази

розвитку місцевого самоврядування та роботи обласної ради

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на регіональному та державному рівні при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади шляхом:

-            моніторингу, аналізу проектів таких нормативно-правових актів та підготовки пропозицій до них;

-             аналізу чинного законодавства у цій сфері та наслідків його впливу на спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, підготовки відповідних пропозицій щодо його вдосконалення.

Харківська обласна рада

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

 

2.

Забезпечення систематизації електронної нормативно-правової бази обласної ради.

Харківська обласна рада

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

 

3.

Забезпечення роботи Консультативно-дорадчої ради при голові обласної ради.

Харківська обласна рада

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 

РОЗДІЛ  II

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Підготовка пропозицій до центральних органів влади щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно рівня підготовки майбутніх фахівців органів місцевого самоврядування та умов оплати їх праці.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

2.

Проведення семінарів, навчань, практикумів, конференцій та інших заходів, метою яких є здійснення просвітницької, наукової, інформаційної та методичної роботи серед депутатів, керівників та працівників апаратів місцевих рад Харківської області.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

 

3.

Організація «гарячої телефонної лінії» з залученням фахівців для надання консультацій та роз’яснень  посадовим особам місцевих рад.

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

5 000

 

 

 

 

 

4.

Науково-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Харківської області.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою)

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

 

5.

Залучення науково-педагогічних і наукових працівників, представників органів місцевого самоврядування до участі у роботі семінарів, нарад, зустрічей тощо, як складової у системі підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (за згодою);

Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

6.

Проведення наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Участь у проведенні науково-практичних та науково-методичних конференцій, засідань, круглих столів, семінарів з цих питань.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України (за згодою)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 

РОЗДІЛ  III

Налагодження дієвого двостороннього зв’язку між органами місцевого самоврядування, громадами

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування територіальних громад про діяльність органів місцевого самоврядування.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

 

2.

Сприяння проведенню нарад, зборів, територіальних громад на базі районних рад для обговорення актуальних проблем соціально-економічного розвитку населених пунктів.

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

 

 

 

 

 

 

3.

Фінансова підтримка створення на офіційному веб-сайті Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області інформаційних сторінок органів місцевого самоврядування регіону.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

КП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

50 000

 

 

 

 

 

4.

Створення та розміщення спеціалізованих теле- та радіопрограм, фільмів, окремих рубрик у засобах масової інформації, присвячених діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації

200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

5.

Проведення обласних конференцій, нарад, зустрічей, у тому числі виїзних на базі органів місцевого самоврядування Харківської області.

Харківська обласна рада

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

6.

Публікація в районних ЗМІ статей з питань соціально-економічного розвитку регіону та роз’яснень чинного законодавства.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

 

РОЗДІЛ  IV

Розширення місцевого (регіонального), міжрегіонального, прикордонного,

міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Співробітництво між органами місцевого самоврядування на регіональному та державному рівні, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

Харківська обласна рада;

Всеукраїнська асоціація місцевих та регіональних влад  (за згодою);

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

2.

Членство обласної ради в громадських організаціях та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, участь у конгресах та інших заходах, сплата членських внесків (у т.ч.: Українській асоціації районних та обласних рад; Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області).

Харківська обласна рада

195 000

200 000

200 000

200 000

200 000

 

3.

Вивчення, узагальнення та запровадження в практику роботи органів місцевого самоврядування області вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

 

4.

Забезпечення організації візитів та прийомів керівників держави, іноземних делегацій, делегацій з інших областей України. Представницькі та презентаційні видатки.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;

ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

550 000

550 000

550 000

550 000

550 000

 

РОЗДІЛ  V

Заохочення громадської ініціативи з питань місцевого та регіонального розвитку

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Підтримка та співфінансування проектів, програм, грантів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

Харківська обласна рада

750 000

500 000

500 000

500 000

500 000

 

2.

Проведення обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом у майбутнє"

та фінансування (співфінансування) переможців.

Харківська обласна рада;

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

конкурсна комісія обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад

1 200 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

 

3.

Проведення обласного конкурсу

ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір.

Харківська обласна рада;

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

 

4.

Участь у проекті Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (проект «Відродження пам’ятки архітектури ХIХ століття – комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області»).

Харківська обласна рада;

Золочівська районна  рада

(субвенція обласному бюджету);

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

1 500 000

 

 

 

 

500 000

1 500 000

 

 

 

 

500 000

 

 

 

 

5.

Проведення дитячого міжнародного телефестивалю «Дитятко».

Харківська обласна рада;

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

300 000

400 000

400 000

400 000

450 000

 

6.

Підтримка та співфінансування міжнародного проекту ЄС та ООН у рамках програми розвитку «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

районні державні адміністрації;

районні ради;

Харківська обласна рада

500 000

500 000

 

 

 

 

7.

Виплата щомісячної стипендії особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області».

Головне управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

Харківська обласна рада

900 000

1 200 000

1 450 000

1 700 000

1 950 000

 

8.

Проведення обласного конкурсу «Кращий працівник місцевого самоврядування», нагородження (відзначення) переможців.

Харківська обласна рада

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

9.

Запровадження проекту «Турбота» щодо участі депутатів у вирішенні матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян області.

Харківська обласна рада;

 

Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

 

1 490 000

1 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

 

РОЗДІЛ  VI

Організація громадських та соціальних заходів

 

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Забезпечення участі обласної ради у проведенні загальнодержавних, професійних свят, а також відзначення в області пам'ятних та ювілейних  дат. Заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону.

Харківська обласна рада;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

 

2.

Організація відзначення Дня місцевого самоврядування.

Харківська обласна рада

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

 

3.

Організація спортивних змагань серед депутатів та працівників органів місцевого самоврядування області, популяризація спорту і здорового способу життя, участь депутатів та працівників органів місцевого самоврядування області у всеукраїнських і міжрегіональних змаганнях з різних видів спорту.

Харківська обласна рада;

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

РОЗДІЛ  VIІ

Забезпечення майнових основ місцевого самоврядування

Назва заходу

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Замовлення технічної документації БТІ на об’єкти нерухомості, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація - підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу).

Харківська обласна рада;

 

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

100 000

-

100 000

100 000

100 000

2.

Проведення реєстрації об’єктів нерухомості та отримання свідоцтв про право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі Харківської обласної ради, витягів про реєстрацію та з реєстру прав власності (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація - підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу).

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

20 000

-

10 000

5 000

5 000

3.

Впорядкування земельних відносин, отримання кадастрових номерів земельних ділянок, якими користуються суб’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація - підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу).

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

100 000

-

50 000

50 000

50 000

4.

Виготовлення незалежних оцінок об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та рецензій на звіт

(якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація - підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу).

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

50 000

-

35 000

35 000

35 000

5.

Замовлення аудиторської перевірки діяльності обласних комунальних підприємств, установ, закладів.

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

20 000

-

20 000

20 000

20 000

6.

Фінансування послуг по зберіганню або охороні об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

50 000

250 000

50 000

50 000

50 000

7.

Забезпечення ліквідації обласних комунальних підприємств.

Харківська обласна рада;

 

Обласні комунальні підприємства, що ліквідуються за рішенням обласної ради

 

170 000

300 000

20 000

20 000

20 000

8.

Видатки для захисту інтересів обласної ради з  майнових питань у судових органах.

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

 

25 000

-

25 000

25 000

25 000

9.

Розміщення інформаційних повідомлень щодо управління майном, приватизації, оренди, проведення конкурсів тощо в засобах масової інформації.

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

8 000

-

8 000

8 000

8 000

10.

Матеріально-технічне забезпечення автоматизованої системи «Майно».

Харківська обласна рада;

 

Обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради «ЗНАХІДКА»

8 000

-

-

-

-

Всього:

10 491 000

11 510 000

10 528 000

10 773 000

11 073 000

 

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                                   О. Олешко