ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

LXI сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 15 вересня 2010 року                                                                       1805-V

 

 

Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки та про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31 січня 2006 року № 14-IV
(зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 140 Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), Європейської хартії місцевого самоврядування (994_036), ратифікованої Законом України від 15.07.97 (452/97-ВР), ураховуючи Укази Президента України від 30.08.2001 N 749/2001 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" (749/2001) та від 28.10.2002 N 952 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» (952/2002), з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування в області як особливо важливого фактора становлення громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань місцевого значення обласна рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки (додається). (р1805_5_д)

 

2. Обласній державній адміністрації щороку, під час формування обласного бюджету, починаючи з 2011 року, передбачати кошти на реалізацію Програми.

 

3. Внести до розділу 4 "Заходи та прогнозні розрахунки фінансування" Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2006-2010 роки (14-4-Д), затвердженої рішенням обласної ради від 31 січня 2006 року № 14-IV (р14-4), зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 30 листопада 2006 року № 103-V (р103-5), від 03 квітня 2007 року № 235-V (р235-5), від 29 листопада 2007 року № 518-V (р518-5), від 08 травня 2008 року № 759-V (р759-5), від 22 жовтня 2008 року № 923-V (р923-5), від 27 березня 2009 року № 1167-V (р1167-5),  від 29 жовтня 2009 року № 1412-V (р1412-5), від 14 квітня 2010 року № 1653-V (р1653-5), від 17 червня 2010 року № 1711-V (р1711-5), такі зміни:

3.1. У пункті 4 у останній колонці «2010 рік» цифри «40 000» замінити на цифри «25 000».

3.2. У пункті 13 у останній колонці «2010 рік» цифри «125 000» замінити на цифри «140 000».

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою (Бервено С.М.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   С. Чернов