Проект

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

__ сесія __ скликання

 

РІШЕННЯ

 

Від ________ 2014 року                                                              №  ____ -

                      

Про обласний бюджет

на 2014 рік

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на  2014 рік у сумі  6102679,9 тис. грн.

Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити в сумі 5486749,7 тис. грн., спеціального фонду бюджету – в сумі 615930,2 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – в сумі 471433,1 тис. грн. (додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 6102679,9 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі  5485633,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – у сумі 617046,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

 

3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету затвердити розподіл видатків обласного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

 

4. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 1116,7 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

 

5. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1116,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

 

6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету на 2014 рік у сумі  40000 тис. грн.

 

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток 5):

 

 

субвенцій районним, міським (міст обласного значення) бюджетам:

-   на надання пільг та субсидій населенню – у сумі 691394,8 тис. грн.;

- на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 2376342,5 тис. грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – у сумі 49869,5 тис. грн.;

-  на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – у сумі 11013,8 тис. грн.;

- міському бюджету м. Харкова - для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – у сумі 20202,2  тис. грн.;

- районним та міським бюджетам - на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей – у сумі 5998,2 тис. грн.;

- районним та міським бюджетам - переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє" на виконання комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки" – погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року  – у сумі 1628,3 тис. грн.

 

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування  яких у 2014 році буде здійснено  за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

 

9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі  20000,0 тис. грн.

Дозволити Харківській обласній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду обласного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Харківської обласної ради.

 

10. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні  трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації, в особі директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими кошами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

12. Забезпечити Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації погашення заборгованості по середньостроковій позичці за 2013 рік з моменту виконання річного розрахункового обсягу кошика доходів, за рахунок і в межах суми його перевиконання.

 

13. Надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам області у період між сесіями Харківської обласної ради  з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

 

14. Дозволити Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.

 

15. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2013 рік (додаток 7).

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом  енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

16. Установити, що розпорядники коштів обласного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Харківської обласної ради про обласний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

 

18. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію  окремих  програм  на загальну суму 13831,5 тис. грн. (додаток 8).

 

19. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 16.06.2011р. № 186-VI «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань та форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

Комунальні унітарні підприємства та їх об`єднання подають Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

 

20. Установити, що  кошти  цільової  субвенції,  одержаної  з Державного  бюджету України до обласного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, централізовано перераховуються через головного розпорядника коштів обласного бюджету – Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної  адміністрації - без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного  значення, за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування.  

 

21. Надати право голові Харківської обласної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між обласним бюджетом та іншими бюджетами.

 

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

Голова обласної ради                                                                               С. Чернов

 

 

 

 

 

Розробник: Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, 705-01-10