ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                                                  Проект 

 

Від _____________ 2014 року                                                             №_________

 

 

 

Про внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки,

затвердженої рішенням обласної ради

від 19 грудня 2013 року № 885 -VІ

  

 

З метою пропаганди та широкого впровадження фізичної культури і спорту в життя учнівської та студентської молоді, забезпечення якісного виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки,  затвердженої  рішенням обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ, приведення їх змісту у відповідність до вимог  чинних нормативних документів, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до обласної  програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки,  затвердженої  рішенням обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ, такі зміни:

1.1. Викласти зміст колонки 2 «Заходи» підпункту 5 пункту 6.3 «Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації учнів професійно-технічних навчальних закладів» підрозділу 6 «Професійно-технічна освіта» розділу VII «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» у такій редакції:

«Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя».

1.2. Доповнити пункт 7.1 «Розвиток сфери вищої освіти» підрозділу 7 «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» розділу VII «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» підпунктом 4 такого змісту:

 

№з/п

Заходи Програми

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

 

 

Очікува-ний результат

субвенція з державного бюджету

обласний  бюджет

місцеві бюдже-

ти

інші джерела фінансу-вання

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя»

Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної адміністрації, Рада ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

2014

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формуван-ня здорового способу життя, підвищен-ня рівня фізичної підготов-леності студентсь-кої молоді області

 

2015

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2016

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2017

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2018

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього:

 

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

«

».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань науки, освіти, культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин (Дулуб Л.М.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                  С. Чернов

 

 

 

Розробник: Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
705 02 88