Пояснювальна записка

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки», затвердженої рішенням Харківської обласної ради

від 19 грудня 2013 року № 885-VI

 

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення розроблено з метою забезпечення якісного виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ, приведення їх змісту у відповідність до чинних нормативних документів, з метою пропаганди та широкого впровадження фізичної культури і спорту в життя учнівської та студентської молоді, керуючись статтями 6,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», шляхом внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, виклавши пункт 5 підрозділу 6 «Професійно-технічна освіта»  у новій редакції, змінивши назву пункту, а саме: «Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» , та додаванням до підрозділу 7 «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» пункт 4 «Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя».

Проведення спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» є одним із напрямів роботи з учнівською та студентською молоддю області, що сприяє розвитку масового спорту, залученню до регулярних занять фізичною культурою, формуванню здорового способу життя й поліпшенню виховної роботи з молоддю.           

Прийняття даного рішення сприятиме унормуванню порядку проведення обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» учнівської та студентської молоді області з урахуванням змін у чинному законодавстві з питання регулювання проведення спортивних змагань, з метою урізноманітнення програми спортивних змагань «Спорт протягом життя», широкого впровадження системи організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи відповідно до законів України «Про освіту».

 

2. Мета і завдання прийняття рішення

Проведення в області спортивно-масових заходів з учнівською та студентською молоддю сприятиме вихованню свідомого ставлення до здорового способу життя, зміцненню здоров'я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей; підвищенню рівня фізичної підготовки серед учнів та студентів Харківської області.

Основною метою внесення змін до рішення є забезпечення якісного виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ, приведення їх змісту у відповідність до чинних нормативних документів, з метою пропаганди та широкого впровадження фізичної культури і спорту в життя учнівської та студентської молоді, керуючись статтями 6,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», збереження та зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей і рухових здібностей, залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом, формування вмінь і навичок здорового способу життя, підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних секціях, визначення кращих спортсменів, формування збірних команд до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Зазначена мета буде досягнута шляхом затвердження Положень про обласні щорічні спортивні змагання «Спорт протягом життя» учнівської та студентської молоді області серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів,  студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Внесення змін до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект підготовлено відповідно до вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731, з урахуванням вимог наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06.08.2010 № 2659 «Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2010 за № 766/18061, статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Правовим підґрунтям для прийняття проекту рішення є затвердження обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, закон України «Про освіту», наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486 «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.2003 за № 903/8224.

 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту рішення здійснюється в межах загальних асигнувань галузі «Освіта» і не потребує додаткового фінансування.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття змін до рішення буде сприяти проведенню спортивно-масових заходів для учнівської та студентської молоді за програмою обласних спортивних змагань «Спорт протягом життя» на високому організаційному рівні, широкому впровадженню фізичної культури і спорту в життя учнівської та студентської молоді.

 

 

Директор Департаменту

науки і освіти Харківської обласної

державної адміністрації                                                                           А.В. Бабічев