ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

____ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 Проект

 

 

Від "___"____________  2014 року                                                       ___-VІ

 

 

Про внесення змін до плану діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2014 році, затвердженого рішенням обласної ради
від 24 квітня 2014 року
№ 974-VI

 

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                  Внести зміни до плану діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2014 році, затвердженого рішенням обласної ради від 24 квітня 2014 року № 974-VI (далі - План), а саме:

1.1.            Пункти 1-3, 5 Плану викласти в новій редакції:

«

№ з/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття регуляторного акта

Відповідальні за розроблення проекту регуляторного  акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

1.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року
304-VI, та додатків до нього»

Приведення нормативного акта у відповідність зі змінами у чинному законодавстві

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

2.

Рішення обласної ради «Про затвердження Порядку затвердження Харківською обласною радою проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів»

Правове врегулювання адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання з метою захисту, запобігання погіршенню якості питної води та забезпечення охорони джерел водопостачання від забруднення

Виконавчий апарат обласної ради

 

 

ІV квартал

3.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку видачі Харківською обласною радою дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року
№ 405-VI, та додатків до нього»

Приведення регуляторного акта у відповідність зі змінами у чинному законодавстві

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

5.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року
№188-VI»

Удосконалення регуляторного акта  

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

».

1.2.       Доповнити План пунктами 8-14 такого змісту:

«

8.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) та за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону,  затвердженого рішенням обласної ради від 20 червня 2013 року № 779-VI (зі змінами)»

Удосконалення

регуляторного акта 

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

9.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VI (зі змінами)»

Удосконалення  регуляторного акта

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

10.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності та створення відповідної конкурсної комісії, затвердженого рішенням обласної ради  від 08 лютого 2007 року №173-V»

Удосконалення  регуляторного акта 

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

11.

Рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року №368-VІ»

Удосконалення Методики, враховуючи практику застосування

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

12.

Рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору організацій, уповноважених на проведення аукціону з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області»

Правове врегулювання адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

13.

Рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору організацій, уповноважених на проведення конкурсу на право оренди об’єктів спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області за принципом аукціону»

Правове врегулювання адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

14.

Рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за використанням і збереженням майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»

Правове врегулювання адміністративних відносин між обласною радою та суб’єктами господарювання

Виконавчий апарат обласної ради

ІV квартал

».

2.                  Виконавчому апарату обласної ради оприлюднити у десятиденний строк зміни до Плану в газеті «Слобідський край» та на офіційному сайті обласної ради.

 

3.                  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю.

 

 

Голова обласної ради                                                                  С. Чернов

 

 

 

Розробник: управління з юридичних питань, природокористування та земельних відносин

виконавчого апарату обласної ради, 700-53-27