ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     до проекту рішення обласної ради

«Про внесення змін до плану діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2014 році, затвердженого рішенням обласної ради № 974-VI від 24 квітня 2014 року»

Рішенням Харківської обласної ради від 24 квітня 2014 року № 974-VI затверджено план діяльності обласної ради з прийняття регуляторних актів у 2014 році.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний орган може готувати або розглядати проект регуляторного акта, якщо він внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

З метою ґрунтовної підготовки проектів рішень обласної ради
«Про внесення змін до Положення про порядок передачу в оренду майна, що є спільною власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради № 188-VI від 16 червня 2011 року»,
«Про внесення змін до Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 304-VI, та додатків до нього»,  «Про внесення змін до Порядку видачі Харківською обласною радою дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, затвердженого рішенням обласної ради від 26 квітня 2012 року № 405-VI, та додатків до нього», «Про затвердження Порядку затвердження Харківською обласною радою проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів» існує необхідність перенести строк підготовки цих проектів на IV квартал 2014 року.

Крім того, в процесі поточної діяльності обласної ради назріла необхідність удосконалення правового регулювання окремих повноважень обласної ради з управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в зв’язку з чим управління з юридичних питань, природокористування та земельних відносин планує в IV кварталі 2014 року розробити  та направити на розгляд пленарних засідань сесій обласної ради наступні проекти регуляторних актів:

- рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року №188-VI»;

- рішення обласної ради «Про внесення змін до Порядку продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) та за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону,  затвердженого рішенням обласної ради від 20 червня 2013 року № 779-VI (зі змінами)»;

- рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VI (зі змінами)»;

- рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності та створення відповідної конкурсної комісії, затвердженого рішенням обласної ради  від 08 лютого 2007 року №173-V»;

- рішення обласної ради «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року №368-VІ»;

- рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору організацій, уповноважених на проведення аукціону з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області»;

- рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору організацій, уповноважених на проведення конкурсу на право оренди об’єктів спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст області за принципом аукціону»;

- рішення обласної ради «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за використанням і збереженням майна, що знаходиться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

Також проектом рішення передбачено відповідно до вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднення змін до плану діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2014 році в газеті «Слобідський край» та на офіційному сайті обласної ради у десятиденний строк.

 

 

Заступник начальника управління

з юридичних питань, природокористування

та земельних відносин

виконавчого апарату обласної ради                                               В. Півцаєва