ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ІІІ сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                  Проект

 

Від «__» ______ 2016   року                                                                ___-VІІ

 

 

Про погодження  розширення меж Новософіївської площі ділянки надр, раніше наданої  у користування

ТОВ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС»

 

Розглянувши заяву-клопотання ТОВ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС», відповідно до статті 9-1 Кодексу України про надра, статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 пункту 8, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 304-VI, обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Погодити розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС» Новософіївської площі ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища), а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                    С. Чернов