ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ІІІ сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від 04 лютого 2016 року                                                                                № 79-VІI

 

 

Про погодження  розширення меж Новософіївської площі ділянки надр, наданої раніше у користування

ТОВ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС»

 

 

Розглянувши заяву-клопотання ТОВ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС», відповідно до статті 9-1 Кодексу України про надра, статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 8, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, Порядку погодження Харківською обласною радою клопотань про надання надр у користування, затвердженого рішенням обласної ради від 22 грудня 2011 року № 304-VI, обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Погодити розширення меж не більш як на 50 відсотків наданої раніше у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС» Новософіївської площі ділянки надр з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки, із подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища), а також збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. Чернов