ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 14 квітня 2016 року № 104-VII

(IV сесія VII скликання)

 

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

ПРОТИДІЇ  ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2016 РІК

 

 

 

 

м. Харків

 

2016

 

 


П А С П О Р Т

регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області

на 2016 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Харківська обласна державна адміністрація.

2. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення   Програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 14 квітня 1999 року № 379/99 «Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 730-3 «Про затвердження Порядку реагування на загрозу вчинення терористичного акту» та від 15 серпня 2007 року № 1051 «Про затвердження Положення про єдину систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні» (введене в дію Указом Президента України від 08 червня 2013 року № 388/2012), Концепція боротьби з тероризмом, схвалена Указом Президента України від 25 квітня 2013 року №230/2013.

 

3.  Розробник Програми: Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

 

4. Співрозробник Програми: Управління Служби безпеки України в Харківській області.

 

5. Відповідальний виконавець Програми: Управління Служби безпеки України в Харківській області.

 

6. Учасники Програми: Управління Служби безпеки України в Харківській області, координаційна група Анти терористичного центру при Управлінні Служби безпеки в Харківській області.

7. Термін реалізації  Програми: 2016  рік.

8. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування  Програми.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 3 млн грн, у тому числі з обласного бюджету –  3 млн грн.


 

Розділ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Регіональна програма протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до  Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379/99 «Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (зі змінами та доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 730-3 «Про затвердження Порядку реагування на загрозу вчинення терористичного акту» та від 15 серпня 2007 року № 1051 «Про затвердження Положення про єдину систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні» (введене в дію Указом Президента України від 08 червня 2013 року № 388/2012), Концепції боротьби з тероризмом, схваленої Указом Президента України від 25 квітня 2013 року №230/2013.

 

Розділ II

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Тероризм - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Головною метою боротьби з тероризмом є захист особи, держави і суспільства, виявлення та усунення причин і умов, які його породжують.

На Службу безпеки України у межах, визначених чинним законодавством України, покладено захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України.

Служба безпеки України здійснює також боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; проводить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акта або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове розслідування злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю; ініціює питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально підтвердити потреби в покритті основних та надзвичайних витрат; забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів сімей.

 

Завдяки скоординованим заходам у 2014 – 2015 роках Управлінням Служби безпеки України в Харківській області суттєво посилено боротьбу з тероризмом – розкрито 35 з 39 (або 90%) скоєних на території Харківської області протиправних проявів терористичного та диверсійного характеру, викрито 23 злочинні групи виконавців вищевказаних злочинів, до складу яких входило понад 80 осіб, попереджено скоєння 22 терористичних актів.

Проте, ситуація в сфері протидії терористичній діяльності на території Харківської області залишається складною та визначається наявністю зовнішніх та внутрішніх загроз, пов'язаних із зовнішньою неоголошеною військовою агресією Російської Федерації у східних регіонах України та проведенням антитерористичної операції, які обумовлюють загальну дестабілізацію суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації на сході України, прикордонним статусом регіону, зосередженням в ньому значного фінансово-економічного, промислового, науково-технічного та кадрового потенціалу.

Також, одним із чинників, який може вплинути на виникнення терористичних загроз, є перебування на території області криміногенних елементів із числа біженців та переселенців із Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

      Крім того, упродовж 2015 року територіальними правоохоронними органами –  регіональними суб’єктами боротьби з тероризмом зафіксовано ряд анонімних погроз про «замінування» об'єктів транспорту, підприємств, установ та організацій регіону, які негативно впливають на рівень стабільності та обстановки в області.

     Зазначені проблеми вимагають подальшої ефективної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом на території області, чіткої координації дій суб'єктів боротьби з тероризмом, спрямованої на виконання заходів щодо запобігання, реагування і припинення можливих терористичних актів та мінімізації їх наслідків, а також належного удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення.

 

Розділ III

 МЕТА ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на посилення захисту життя та здоров’я людей, публічної  безпеки, охорони особливо-важливих об’єктів   та забезпечити  протидію терористичній діяльності, мінімізувати її наслідки.

Програма реалізується Управлінням Служби безпеки України в Харківській області та іншими суб'єктами боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень за підтримки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, де існує небезпека вчинення злочинних діянь, які здійснюються з терористичною метою за такими напрямами:

- виявлення та усунення причин і умов, що сприяють виникненню і поширенню терористичної діяльності на території Харківської області;

- виявлення, попередження і припинення дій осіб та організацій, спрямованих на підготовку і вчинення злочинів терористичного характеру та надання сприяння такої діяльності;

- протидія поширенню ідеології тероризму, здійснення активних інформаційно-пропагандистських заходів антитерористичної спрямованості;

- чітка координація заходів, що здійснюються суб'єктами боротьби з тероризмом у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спрямованих на своєчасне реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру;

- підвищення рівня готовності сил і засобів, які залучаються координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області, до проведення антитерористичних заходів;

- забезпечення належного антитерористичного захисту та безпеки важливих об'єктів, місць масового перебування людей та критичної інфраструктури м. Харкова і Харківської області, їх захищеності від диверсійних та терористичних посягань;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом.

 

Розділ IV

 ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація державної політики у сфері боротьби з тероризмом потребує здійснення скоординованих заходів суб'єктами боротьби з тероризмом, місцевими органами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антитерористичного законодавства України.

З метою дотримання основних принципів, визначених антитерористичним законодавством України, проблему боротьби з тероризмом на території області передбачається вирішувати шляхом зосередження зусиль на:

- протидії терористичній діяльності;

- виявленні і припиненні терористичної діяльності;

- оптимізації способів захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту суспільства та держави від терористичної діяльності;

- усуненні та мінімізації наслідків терористичної діяльності;

- поліпшенні інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області.

Фінансування заходів, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів обласного бюджету виходячи з його реальних можливостей та інших не заборонених законодавством  джерел. Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми складає 3 млн. грн.  Строк виконання Програми – 2016 рік

.


 

 Розділ VI

 ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

 

 

Зміст заходу

 

Термін виконання

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні

обсяги фінансування

(вартість)

тис. гривень

 

 

Очікувані результати

1. Організаційно-практичні та інформаційно-пропагандистські заходи протидії терористичної діяльності

1.1.

Виявляти та попереджувати причини та умови, що сприяють виникненню і поширенню терористичної діяльності на території області

Упродовж дії Програми

Управління СБУ

в Харківській області

 

 

Виявлення, попередження і припинення дій осіб і організацій, спрямованих на підготовку і вчинення злочинів терористичного характеру або надання сприяння такій діяльності (індикатор виконання завдання – своєчасне реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру)

1.2.

Забезпечити моніторинг та прогнозування терористичних загроз в області, інформування місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості про їхнє існування для вжиття невідкладних заходів щодо їхньої нейтралізації

Упродовж дії Програми

Управління СБУ

в Харківській області

 

 

Оптимізація інформаційних потоків
та розподіл повноважень між суб'єктами боротьби з тероризмом у  сфері інформаційно-аналітичної діяльності (індикатор виконання завдання  –  підвищення ефективності та прогнозно-аналітичної складової інформаційного забезпечення місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості)

1.3.

Сприяти забезпеченню механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності шляхом створення «електронних скриньок довіри» з метою реалізації  прав громадян на повідомлення про дані, що стали їм відомі, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків відповідно до ст. 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»

Упродовж дії Програми

Управління СБУ

в Харківській області

 

 

Забезпечення механізму зворотного зв'язку з громадськістю «Електронна скринька довіри» щодо
повідомлень про наміри
здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності в області із залученням громадян та представників органів державної влади і місцевого самоврядування {індикатор виконання завдання – запровадження та поширення серед широких верств населення практики негайної реакції стосовно даних, що їм стали відомі, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності та мінімізації її наслідків

1.4.

Забезпечити протидію поширенню ідеології тероризму, сприяння  проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи  антитерористичної спрямованості

Упродовж дії Програми

Управління СБУ

в Харківській області

 

 

Підвищення правосвідомості громадян (індикатор виконання завдання  – виховання у громадян неприйняття ідеології тероризму, залучення їх до участі у протидії тероризму)

2. Організаційні та практичні заходи щодо протидії терористичній діяльності

2.1.

Визначити перелік об'єктів (незалежно від форм власності) можливих терористичних та диверсійних посягань та забезпечити його корегування

Упродовж дії Програми

Координаційна група

Антитерористич-ного центру при Управлінні СБУ

в  Харківській

області

 

 

Своєчасне реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру (індикатор виконання завдання – підвищення захищеності систем охорони та безпеки об’єктів регіону від протиправних посягань)

2.2.

Проводити перевірку надійності систем охорони та безпеки об'єктів можливих терористичних та диверсійних посягань на терористично уразливих та інших об'єктах регіону

Упродовж дії Програми

Координаційна група

Антитерористич-ного центру при Управлінні СБУ

в Харківській області

 

 

Організація ефективної взаємодії
між суб’єктами антитерористичної діяльності (індикатор виконання завдання –  визначення реального стану антитерористичної захищеності і безпеки функціонування об'єктів потенційних терористичних  посягань)

2.3.

Забезпечити скоординовану роботу з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями у сфері захисту населення та уразливих об'єктів регіону від терористичних та диверсійних посягань

Упродовж дії Програми

Координаційна група

Антитерористич-ного центру при Управлінні СБУ

в Харківській області

 

 

Впровадження комплексу заходів антитерористичного забезпечення на найбільш важливих об'єктах масового скупчення людей та критичної інфраструктури м. Харкова та Харківської області (індикатор виконання завдання – підвищення стану захищеності від диверсійних та терористичних посягань)

 

2.4.

Забезпечити організацію проведення тренувань та навчань антитерористичного характеру із суб'єктами боротьби з тероризмом у взаємодії із регіональними правоохоронними органами (у тому числі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями), спрямованих на своєчасне реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру, виявлення, попередження й запобігання вчиненню терористичних актів і диверсій на терористично уразливих об'єктах регіону

Упродовж дії Програми

Координаційна група

Антитерористич-ного центру при Управлінні СБУ

в Харківській області

 

 

Удосконалення координаційних механізмів між координаційною групою (КГ) Антитерористичного центру при Управлінні СБУ України в Харківській області та суб'єктами боротьби з тероризмом у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (індикатор виконання завдання - підвищення дієвості механізму протидії терористичним посяганням на об'єкти регіону)

2.5.

Забезпечити організацію та проведення антитерористичних командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань з протидії терористичній діяльності на важливих об’єктах, місцях масового перебування людей та критичної інфраструктури м. Харкова та Харківської області

        Упродовж дії Програми

Координаційна група

Антитерористич-ного центру при Управлінні  СБУ

в Харківській області

 

 

Посилення та вдосконалення спільних дій, механізмів та покращення реагування на терористичні загрози координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні СБУ  в Харківській області, суб'єктами боротьби з тероризмом у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (індикатор виконання завдання - підвищення дієвості механізму протидії терористичним посяганням на об'єкти регіону)

3. Матеріально-технічне забезпечення координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області

3.1.

Забезпечити оснащення координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області спеціальним обладнанням для  виявлення, попередження та запобігання вчиненню терористичних актів і диверсій на найбільш уразливих об’єктах регіону

 

 

 

 

Упродовж дії Програми

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронни-ми органами Харківської обласної державної адміністрації,

Управління СБУ

в Харківській області

Обласний бюджет

3 млн. грн

Забезпечення спеціальним матеріально-технічним оснащенням (засобами апаратно-програмного комплексу) цілодобового функціонування Центру моніторингу безпеки та спеціальним обладнанням координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області (індикатор виконання завдання  – підвищення рівня можливостей КГ спеціальним обладнанням для  виявлення, попередження та запобігання вчиненню терористичних актів і диверсій)

 

 


 

Розділ VII

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання заходів Програми надасть можливість забезпечити здійснення комплексу організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських, організаційних, практичних та матеріально-технічних заходів, направлених на підтримання дієвого скоординованого механізму протидії суб’єктів боротьби з тероризмом  в області, забезпечить дієву взаємодію регіональних органів, що залучаються до антитерористичної діяльності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівництва об'єктів можливих терористичних посягань, суттєво покращити організацію, проведення та забезпечення антитерористичних заходів в області, удосконалити функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків.

У результаті виконання Програми буде забезпечено:

- покращення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, що сприяють виникненню і поширенню терористичної діяльності на території Харківської області;

- підвищення якості проведення  заходів щодо виявлення, попередження і припинення дій осіб та організацій, спрямованих на підготовку і вчинення злочинів терористичного характеру та надання сприяння такої діяльності;

-  проведення заходів стосовно протидії поширенню ідеології тероризму в  активній  інформаційно-пропагандистській  формі роботи ;

- чітку координацію заходів, що здійснюються суб'єктами боротьби з тероризмом у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спрямованих на своєчасне реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру;

- підвищення рівня готовності сил і засобів, що залучаються координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області до проведення антитерористичних заходів;

- удосконалення антитерористичного захисту та безпеки важливих об'єктів, місць масового перебування людей та критичної інфраструктури м. Харкова і Харківської області, їхньої  захищеності від диверсійних та терористичних посягань;

- належний рівень інформаційно-аналітичного забезпечення та матеріально-технічного оснащення заходів щодо реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом.

 

 

Розділ VIII

 КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми забезпечується Управлінням Служби безпеки України в Харківській області та суб'єктами боротьби з тероризмом у межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у регіоні в процесі виконання регіональної Програми забезпечує Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

Харківська обласна державна адміністрація щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує про хід виконання Програми постійні комісії Харківської обласної ради: з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю; з питань бюджету.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                  В. Коваленко