ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 14 квітня 2016 року № 118-VII

(IV сесія VII скликання)

 

Порядок

використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених в обласному бюджеті коштів на реалізацію Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI (далі – Програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

3. Бюджетні кошти використовуються для заохочення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних технологій шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

- обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

- регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами                                   (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування, зокрема під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів).

4. Використання бюджетних коштів здійснюється за такою процедурою.

Головний розпорядник бюджетних коштів та філія – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк», філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (далі – уповноважені установи) укладають договір про взаємодію відповідно до форми, наведеної у додатку 1 до цього Порядку.

Розпорядник коштів щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування (форма наведена у додатку 2 до Порядку), передбаченого пунктом 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують бюджетні кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах на відшкодування 20% суми кредиту.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами на здійснення енергоефективних заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають розпоряднику коштів щомісяця до 10 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого розділом 3 Програми.

Позичальники, які отримали у звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективних заходів), включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється у межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до розпорядника коштів зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово у розмірі 20% суми кредиту на впровадження енергоефективних технологій, передбачених пунктом 3 цього Порядку, але не більш як 2000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором.

Позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

У кредитному договорі у графі «цілі кредитування» зазначається «у межах Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки» із подальшим переліком енергоефективних заходів, на які надається кредит.

Уповноважені установи формують зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

- повне найменування позичальника;

- ідентифікаційний номер позичальника (номер згідно з ЄДРПОУ);

- місцезнаходження позичальника;

- адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи;

- ціль кредитування (відомості щодо енергоефективних заходів із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до пункту 3 цього Порядку);

- номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

- загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

- розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

- розмір суми кредиту, що підлягає відшкодуванню, розрахований відповідно до Порядку (у гривнях).

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору (акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективних заходів).

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в уповноважених установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії цих документів надаються уповноваженою установою розпоряднику коштів разом зі зведеним реєстром.

Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів в установленому законодавством порядку.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI, забезпечується відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                                              В. Скоробагач