ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 08 вересня 2016 року № 256-VII

(VII сесія VII скликання)

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету з метою надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла.

1.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету (далі – Бюджетні кошти) та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (далі – Розпорядник бюджетних коштів).

1.3. Одержувачем бюджетних коштів є Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Одержувач  бюджетних коштів).

1.4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

Уповноважений банк – банк України, який відповідно до укладеного з Одержувачем бюджетних коштів договору, в установленому законодавством порядку, здійснює операції з обслуговування коштів Учасника програми, у тому числі і коштів Державної підтримки  на будівництво (придбання) житла.

Державна підтримка – кошти обласного бюджету, які надаються громадянам України на виконання обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 року № 100-VII (далі – Програма), на умовах цього Порядку.

Договір про обслуговування коштів – договір, що укладається відповідно до законодавства між Одержувачем бюджетних коштів та Учасником програми, згідно з яким здійснюється фінансування  будівництва (придбання) житла на умовах, що визначаються цим Порядком.

Забудовник – особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об’єктів  житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються.

Об'єкт будівництва – квартира в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, індивідуальний житловий будинок, садовий будинок, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня.

Об'єкт фінансування – квартира в об'єкті будівництва або односімейний об‘єкт будівництва.

Учасник програми – громадянин, з яким укладено договір про обслуговування коштів на будівництво (придбання) житла.

1.5. Бюджетні кошти використовуються для надання Державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків від розрахункової вартості квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня.

1.6. Учасник програми вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі не менше 60 відсотків від вартості квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться в стадії будівництва, індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня.

1.7. Перелік об'єктів будівництва, на будівництво яких можуть спрямовуватися кошти державної підтримки, затверджується Розпорядником бюджетних коштів відповідно до цього Порядку.

1.8. Надання державної підтримки здійснюється у межах коштів обласного бюджету, наявних у розпорядженні Одержувача бюджетних коштів.

1.9. Використання коштів учасника Програми, у тому числі коштів державної підтримки, здійснюється виключно в безготівковій формі на підставі укладених договорів.

1.10. Право на Державну підтримку за рахунок коштів обласного бюджету отримують учасники антитерористичної операції, а саме:

особи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та мають посвідчення учасника бойових дій;

особи, середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом із членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному  регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

1.11. Державна підтримка за рахунок коштів обласного бюджету насамперед надається Учасникам програми, які перебувають на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей.

1.12. Право на підтримку може бути використано Учасником програми лише один раз і лише за одним договором.

1.13. Право на одержання житла вважається використаним з моменту отримання об‘єкта фінансування у власність.

 

2. Порядок надання державної підтримки

 

2.1. Для отримання Державної підтримки громадянин подає заяву Одержувачу бюджетних коштів, до якої додаються:

паспорт (власний та дорослих членів сім'ї);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (власна та членів сім'ї);

документ, яким підтверджується безпосередня участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України (оригінал або завірена нотаріально копія);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про перебування на квартирному обліку (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

довідка про склад сім'ї, видана за місцем проживання;

довідка про доходи (за останні 6 місяців);

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей;

довідка про об‘єкт фінансування від Забудовника.

Копії ідентифікаційних документів завіряються у встановленому порядку.

 

Учасник АТО, що є замовником будівництва індивідуального/садового житлового будинку, подає також копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку, відповідну проектно-кошторисну документацію та копію будівельного паспорта.

2.2. На підставі наданих документів Одержувач бюджетних коштів здійснює розрахунок розміру Державної підтримки, виходячи із таких умов:

1) нормативна площа житла, для розрахунку Державної підтримки становить 21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім‘ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю (далі – Нормативна площа);

2) члени сім'ї – чоловік (дружина), батьки, діти, у тому числі усиновлені;

3) нормативна  вартість 1 кв. метра загальної площі житла для розрахунку обсягу державної підтримки не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, що склалась у регіоні, відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на момент укладення договору про обслуговування коштів (далі – Нормативна вартість);

4) вартість загальної площі житла, що перевищує Нормативну площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про відчуження майнових прав за власний рахунок;

5) у разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної  площі  житла  перевищує Нормативну вартість 1 кв. метра житла, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок;

6) у разі коли площа та/або вартість 1 кв. метра будівництва об‘єкта фінансування менша  ніж нормативні, для розрахунку розміру Державної підтримки використовуються фактичні параметри об‘єкта фінансування.

2.3. Відповідно до пункту 1.6 цього Порядку Учасник програми відкриває в уповноваженому банку особистий поточний рахунок, на який (на умовах укладеного з Одержувачем бюджетних коштів договору про обслуговування коштів) вносить кошти в обсязі не менше 60 відсотків від вартості об‘єкта фінансування.

Одержувач бюджетних коштів, на умовах укладеного з Учасником програми договору про обслуговування коштів, зараховує на поточний рахунок Учасника програми кошти Державної підтримки.

2.4. Після накопичення на особистому поточному рахунку Учасника програми повної вартості об‘єкта фінансування, Забудовник укладає з Учасником програми договір про відчуження майнових прав на житло, що будується.

У разі коли Учасник програми є замовником будівництва індивідуального/садового житлового будинку, укладається договір підряду (генерального підряду) із Забудовником.

2.5. Відповідно до умов укладених договорів, за розпорядженням Одержувача бюджетних коштів з особистого рахунку Учасника програми на рахунок Забудовника перераховуються кошти на будівництво об‘єкта фінансування.

У разі фінансування будівництва до завершення будівництва об‘єкта на рахунок Забудовника перераховується не більше 97% від вартості об‘єкта фінансування. Остаточний розрахунок, у тому числі розмір Державної підтримки, здійснюється на підставі технічного паспорта на об‘єкт  будівництва.

2.6. Фінансування будівництва індивідуального/садового житлового будинку здійснюється частинами, поетапно (чотири етапи), згідно з графіком будівництва:

перший етап – земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап – спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап – внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення;

четвертий етап – зовнішні опоряджувальні роботи, підключення до зовнішніх інженерних мереж.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою договору підряду (генерального підряду) та договору про обслуговування коштів. За згодою сторін графік будівництва може бути змінений.

Перерахування чергової суми коштів здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених Учасником програми і Забудовником, та погодження уповноваженим представником Одержувача бюджетних коштів.

Забудовник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до 30 відсотків від суми вартості об‘єкта фінансування, якщо це обумовлюється договором про обслуговування коштів.

 

3. Повноваження Розпорядника бюджетних коштів

 

3.1. Затверджує склад Комісії, яка розглядає та погоджує перелік об'єктів житлового будівництва, на будівництво яких або придбання  житла в яких можуть спрямовуватися Бюджетні кошти.

До участі у відборі житлових об'єктів допускаються Забудовники, які подали Розпоряднику бюджетних коштів відповідну заяву, до якої додаються гарантійний лист і графік виконання будівельно-монтажних робіт, погоджений керівником відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, згідно з формами, затвердженими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2. Затверджує перелік об’єктів житлового будівництва, на будівництво яких можуть спрямовуватися Бюджетні кошти, сформований Комісією, зазначеною в пункті 3.1 цього Порядку.

Рішення Комісії фіксуються у  протоколі.

3.3. Відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

3.4. Забезпечує інформування учасників антитерористичної операції про мету та можливості Програми.

3.5. Здійснює, у межах своєї компетенції, контроль за добудовою об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках реалізації Програми.

3.6. Укладає  договір з Одержувачем бюджетних коштів про делегування йому повноважень щодо надання Державної підтримки за Програмою.

3.7. Здійснює складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням в установленому законодавством порядку.

3.8. Забезпечує відстеження результативності регуляторного акта.

 

4. Повноваження Одержувача бюджетних коштів

 

4.1. Забезпечує інформування учасників антитерористичної операції про мету та можливості Програми.

4.2. Укладає договори:

з Розпорядником бюджетних коштів – про делегування повноважень щодо надання Державної підтримки за Програмою;

з уповноваженими банками – про співпрацю щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків Учасників програми, в яких обов'язково передбачається умова стосовно безспірного списання Одержувачем бюджетних коштів з поточного рахунка Учасника програми коштів для будівництва (придбання) житла;

із Забудовником – про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві, а також договір про будівництво  житла, включених до переліку об’єктів житлового будівництва відповідно до пункту 3.2 цього Порядку, після проведення аналізу фінансово-економічного стану Забудовника та економічних показників об’єкта. Сума відшкодування витрат за часткове виконання функцій Замовника Одержувачем бюджетних коштів, яка визначається у кожному із договорів про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві, а також у договорах про будівництво (придбання) житла з Забудовником, становить не більше ніж 0,4 відсотки від вартості договору, у разі будівництва квартири у багатоквартирному житловому будинку та не більше ніж 1,0 відсоток від вартості договору у разі будівництва індивідуального/садового житлового будинку.

з Учасником програми – про обслуговування коштів для будівництва (придбання) житла, відповідно до якого Учасник програми доручає Одержувачу бюджетних коштів розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються з суми вартості об'єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування). Сума винагороди (відшкодування) за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із договорів про обслуговування коштів для будівництва (придбання) житла з Учасником програми складає не більш як 0,7 відсотків від вартості договору.

4.3. Забезпечує у встановленому порядку проведення аналізу фінансово-економічного стану забудовника та економічних показників об’єкта.

4.4. Здійснює обслуговування бюджетних коштів та коштів Учасників програми відповідно до укладених договорів.

4.5. Складає та подає фінансову і бюджетну звітності про використання бюджетних коштів, а також контролює їх цільове та ефективне витрачання в установленому законодавством порядку.

4.6. Здійснює, у межах своєї компетенції, контроль за добудовою об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках реалізації Програми.

4.7. Подає щомісяця Розпоряднику бюджетних коштів звіт про використання Бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

 

 

 

Заступник

голови обласної ради                                                                                           В. Скоробагач