Додаток 2

до Порядку використання коштів

обласного бюджету, що виділяються

для  мікрокредитування суб’єктів

малого і середнього підприємництва

на зворотній основі під

бізнес-плани проектів, на 2017 – 2020 роки

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА БІЗНЕС–ПЛАНУ

 

 

РОЗДІЛ

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Резюме бізнес-плану

·      мета бізнес-плану;

·      основна ідея;

·      потреба у фінансах та їхнє призначення;

·      основні клієнти;

·      напрями роботи;

·      характеристика галузі;

·      відмінності бізнесу («ноу-хау» тощо);

·      приклади - витяги з головних фінансових пропозицій

Продукт (послуга)

·      опис;

·      специфіка продукту чи послуги;

·      опис технології та підтвердження потрібної кваліфікації;

·      наявність ліцензії (патентних прав);

·      майбутній потенціал продукту

Аналіз ринку

·      основні споживачі;

·      конкурентне середовище, сильні та слабкі сторони конкурентів;

·      сегмент ринку, який охоплює діяльність;

·      перспектива ринку

План маркетингу

·      методи забезпечення конкурентоспроможності продукту;

·      механізм ціноутворення;

·      методи стимулювання продажу

План виробництва

·      розташування приміщень;

·      обладнання;

·      джерела постачання основних матеріалів та обладнання, гарантії їхньої стабільності;

·      схема збуту продукції (надання послуг);

·      співпраця з субпідрядними організаціями

Організаційний план

·      стисла характеристика основного персоналу;

·      організаційна структура;

·      оплата праці, стимулювання персоналу;

·      дані про партнерів, акціонерів, пайовиків, співвласників, їхня відповідальність за результати діяльності

 

Обсяг та джерела потрібних коштів

·      сума залучених і власних коштів;

·      джерела надходження залучених коштів

Оцінка ризиків

·      SWOT – аналіз;

·      перелік та аналіз можливих ризиків;

·      оцінка можливостей появи нових технологій та альтернативних стратегій;

·      заходи для зменшення ризиків

Фінансовий план

·      собівартість;

·      очікуваний прибуток;

·      розрахунки витрат;

·      план руху грошових коштів;

·      розрахунок точки беззбитковості;

·      прогноз обсягу продажу

 

 

 

Перший заступник голови обласної ради                                           В. Коваленко