ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XLV сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  27 серпня 2009 року                                                                    1350 - V

 

Про внесення змін до Положення про звання

"Почесний громадянин Харківської області",

затвердженого рішенням обласної ради

від 26 жовтня 2006 року № 71-V (із змінами),

та додатку «Склад Експертної ради з попереднього

розгляду кандидатур на присвоєння звання

"Почесний громадянин Харківської області"» до

рішення обласної ради від 26 грудня 2007 року № 543-V

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), з метою удосконалення процедури визначення осіб, яким може бути присвоєно звання "Почесний громадянин Харківської області", обласна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести до Положення про звання "Почесний громадянин Харківської області"(р71-5-д1), затвердженого рішенням обласної ради від 26 жовтня 2006 року № 71-V "Про запровадження обласних відзнак – звання "Почесний громадянин Харківської області" та "Цінний подарунок – годинник з логотипом "Голова Харківської обласної ради" – і затвердження Положень про них" (р71-5), із змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 30 листопада 2006 року № 101-V (р101-5), від 30 жовтня 2007 року  № 458-V (р458-5), від 26 грудня
2007 року №  543-
V (р543-5), від 17 квітня 2008 року № 679-V (р679-5), такі зміни:

1.1. Підпункт 3.1. пункту 3 Положення викласти у такій редакції:

"3.1. Розгляд кандидатур на присвоєння  звання "Почесний громадянин Харківської області" здійснюється Експертною радою з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області". Засідання Експертної ради є правомочним за умови присутності не менше половини її загального складу та проводиться, як правило, раз на рік у жовтні. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу Експертної ради.

Персональний склад Експертної ради затверджується рішенням обласної ради. Голова Експертної ради та його заступник обираються на засіданні Експертної ради із числа її членів.".

 

1.2. Підпункт  3.2. пункту 3 Положення викласти у такій редакції:

"3.2. У разі надходження клопотань більше ніж по п’яти особах Експертна рада рекомендує на розгляд обласної ради лише кандидатури п’яти  претендентів.".

 

2. Внести зміни до додатку «Склад Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської  області"»   до   рішення  обласної ради   від  26 грудня 2007 року № 543-V (р543_5_д), виклавши його у новій редакції (додається). (р1350_5_д)

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою (Бервено С.М.).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                     С. Чернов