ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХІІІ  сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 07 грудня 2017 року                                                                               606-VІI

 

 

Про створення ландшафтного

заказника місцевого значення

«Синичинський»

 

 

З метою збереження біологічного, ландшафтного, природного різноманіття та забезпечення належної охорони природних комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність, відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Створити на території Ізюмського району Харківської області ландшафтний заказник місцевого значення «Синичинський» орієнтовною площею 285,6 га, без вилучення земельних ділянок із користування, за згодою землекористувача, та включити його до складу природно-заповідного фонду Харківської області.

 

2. Уповноваженому органу розробити та затвердити положення про створену заповідну територію, передати її під охорону з оформленням відповідного охоронного зобов’язання.

 

3. Рекомендувати користувачу природних ресурсів забезпечити дотримання режиму охорони та збереження території природно-заповідного фонду.

 

4. Рекомендувати Державній екологічній інспекції в Харківській області та іншим уповноваженим на це органам забезпечити здійснення контролю за дотриманням режиму охорони та збереження території природно-заповідного фонду.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування (Пієв С.М.).

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                           С. Чернов