ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XV сесія VІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 01 березня 2018 року                                                                       № 682-VІI

 

 

Про внесення змін до Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», затвердженого рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 579-VIІ

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», затвердженого рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 579-VIІ, такі зміни:

 

1) у абзаці другому підпункту 2.1. пункту 2 слова «батьківські ради» замінити словами «батьківські комітети (ради)»;

2) у абзаці третьому підпункту 2.1. пункту 2 слово «районні» виключити;

3) абзац третій підпункту 2.3.2. пункту 2 викласти у новій редакції:

«- друга категорія – 50 % співфінансування з місцевих бюджетів (сільських, селищних, районних, міських рад міст районного та обласного значення, об’єднаних територіальних громад) та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, в тому числі обов’язкове співфінансування у рамках приватного партнерства не менше 5%.».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                               С. Чернов