ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

XVІІI  сесія  VІI  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 06 грудня 2018 року                                                                               883-VІI

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень обласної ради

 

 

На підставі статей 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України обласна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Визнати такими, що втратили чинність:

 

 - рішення обласної ради від 26 квітня 2012 року № 405-VI «Про затвердження Порядку видачі Харківською обласною радою дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»;

 

- рішення обласної ради від 30 серпня 2012 року № 480-VI «Про першочергові заходи щодо виконання в Харківській області Закону України Про засади державної мовної політики».

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            С. Чернов