ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

від 28 лютого 2019 року № 958-VIІ

(ХІХ сесія VIІ скликання)

 

 

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу міні-грантів

у рамках виконання Проекту

«Ефективна первинна медицина в громаді»

 

 

 1. Загальна інформація про Проект.

Проект «Ефективна первинна медицина в громаді» (далі Проект) реалізується в рамках програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих влад та прав людини в Україні» та фінансується Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією.

.

2. Мета конкурсу міні-грантів.

Сприяння розбудові ефективної медико-санітарної допомоги у громадах Харківської області шляхом фінансової підтримки через надання міні-грантів (далі Конкурс).

 

3. Основні напрямки Конкурсу:

- підтримка ефективного розвитку системи первинної медико-санітарної допомоги, впровадження стратегічних планів розвитку первинної медицини, зміцнення кадрового потенціалу, додаткової освіти медичних працівників, технічного забезпечення, придбання нового обладнання та ремонту приміщень Центрів первинної медико-санітарної допомоги, Центрів первинної медичної допомоги та їх структурних підрозділів;

 - обєднання ресурсів місцевих бюджетів, грантових коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, задля покращення системи надання медичних послуг, співпраця з територіальними громадами у реформуванні первинної ланки медицини;

- впровадження інновацій в системі надання медичних послуг населенню.

 

4. Учасники Конкурсу:

- перша група – Центри первинної медико-санітарної допомоги, Центри первинної медичної допомоги, які є некомерційними підприємствами та комунальною власністю громад;

- друга група – органи місцевого самоврядування, на території яких функціонують заклади первинної ланки медицини;

- третя група – лікарі приватної практики сімейної медицини (ФОП).

 

5. Критерії прийнятності проектних заявок на конкурс:

- проекти мають бути реалізовані на території Харківської області;

- проекти мають бути некомерційними, спрямованими на покращення життєдіяльності мешканців громади;

- до конкурсного відбору від одного конкурсанта приймається лише одна заявка.

 

6.Умови проведення конкурсу:

- проектні заявки на участь у конкурсному відборі мають бути подані з дотриманням заявленого терміну та містити інформацію згідно з конкурсною документацією, що затверджується Радою партнерів-бенефіціарів Проекту. Відповідні матеріали оприлюднюються на офіційних сайтах обласної ради, Проекту та партнерів-бенефіціарів;

 - сума міні-гранту для першої та другої групи складає до 300 тис. грн кожному учаснику групи, для третьої групи – до 150 тис. грн кожному учаснику;

- конкурсанти мають забезпечити власний внесок, співфінансування із місцевого бюджету та/або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, на рівні не менше як 10% від загального бюджету проекту.

7. Процедура подання заявок та визначення переможців:

- конкурсна документація подається в електронній формі на офіційну адресу Проекту: ether.kharkiv@gmail.com;

- оцінка проводиться в два етапи конкурсною комісією, затвердженою Радою партнерів-бенефіціарів Проекту. На першому етапі здійснюється перевірка конкурсної документації на відповідність нормам п. 9 цього Порядку. На другому етапі проводиться оцінювання проектних заявок згідно з критеріями відбору (п. 8 Порядку) та методикою, затвердженою Радою партнерів-бенефіціарів;

- конкурсна комісія формується із 8 осіб, до неї входять по одному представнику від координатора Проекту - виконавчого апарату обласної ради, Проектної команди, партнерів-бенефіціарів, Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (за згодою), постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО і постійної комісії обласної ради з питань бюджету;

- рішення конкурсної комісії затверджується Радою партнерів-бенефіціарів, є остаточним та не підлягає оскарженню;

- перелік проектів-переможців оприлюднюється на офіційних сайтах обласної ради, Проекту та партнерів-бенефіціарів;

 - з переможцями конкурсу Координатором Проекту - обласною радою укладається Угода, в рамках якої здійснюється подальша співпраця щодо реалізації міні-гранту.

 

8. Загальні критерії відбору проектних заявок:

- наявність обґрунтованого бізнес-плану та плану (програми) розвитку первинної медичної допомоги громади;

- підтвердження джерел додаткового співфінансування з місцевого бюджету, власних коштів або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

- наявність уже реалізованих заходів щодо функціонування системи первинної медичної допомоги у громаді;

- обґрунтованість видатків на реалізацію міні-гранту;

- наявність аналізу якісних та кількісних показників покращення медичного обслуговування мешканців громади в результаті реалізації міні-гранту.

 

9. Не допускаються до конкурсного відбору заявки:

             - видатки яких спрямовані на політичну діяльність;

- у разі виявлення недостовірної інформації про діяльність конкурсанта;

- надходження конкурсної документації після закінчення встановленого терміну їх подання;

- якщо видатки на реалізацію міні-гранту мають на меті:

§ одержання прибутку, прямої матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат конкурсантом;

§ погашення боргових зобов'язань, матеріального збитку;

§ придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

§ реалізацію визначених у заявці заходів, що фінансуються за рахунок коштів інших програм та грантів.

 

10. Моніторинг реалізації міні-грантів, звітність:

 - під час реалізації міні-гранту отримувачі надають Раді партнерів-бенефіціарів Проекту звітність, згідно із затвердженими нею формами та у визначені нею терміни;

- на об’єктах, впроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-гранту, розміщується відповідна інформаційна табличка та знак-логотип Проекту та ЄС за затвердженим Радою партнерів-бенефіціарів зразком.

 

11. Фінансове забезпечення реалізації мікрогрантів:

- співфінансування реалізації міні-грантів, визнаних переможцями, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, здійснюється шляхом передачі цільової субвенції місцевим бюджетам на підставі рішення обласної ради;

- субвенція з обласного бюджету зараховується до відповідних місцевих бюджетів і витрачається згідно із чинним законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування, за умови попереднього забезпечення співфінансування міні-гранту партнерами;

- реалізація міні-грантів здійснюється на підставі Угод, що укладаються між обласною радою і переможцями Конкурсу, відповідними органами місцевого самоврядування і переможцями після оголошення результатів відбору;

- витрати, понесені конкурсантами до оприлюднення результатів про визнання його переможцем, та витрати, пов’язані зі збільшенням кошторисної вартості в ході його реалізації (враховуючи і рівень інфляції), здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та конкурсантів або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

- майно, придбане в рамках реалізації міні-гранту, приймається на баланс відповідного органу місцевого самоврядування, комунального підприємства або фізичної особи - підприємця;

- якщо переможці Конкурсу відмовилися від реалізації міні-гранту або упродовж місяця після оприлюднення результатів Конкурсу не розпочали реалізацію міні-гранту, то кошти міні-гранту перерозподіляються відповідно до затвердженого Радою бенефіціарів-партнерів рішення конкурсної комісії наступним конкурсантам (замість тих, що вибули) на основі результатів оцінювання;

- залишки не використаних коштів міні-гранту повертаються до обласного бюджету до кінця поточного бюджетного року.

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                В. КОВАЛЕНКО