ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про оголошення конкурсів на посади керівників закладів вищої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»

 

1. ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКЕ  ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ» (далі по тексту – училище) розташований за адресою: м. Харків, пров. Ніжинський, 1.

Основними напрямами діяльності училища є підготовка згідно із державним замовленням і договірними зобов`язаннями висококваліфікованих фахівців у галузі  мистецтва, підготовка та атестація педагогічних кадрів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, училище має право готувати фахівців з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», зі спеціалізаціями згідно із освітніх програм та навчальних планів.

Училище продовжує готувати і випускати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на підставі безстроково діючої ліцензії серії АЕ № 636371 від 18.05.2015 за галузями знань 0202 «Мистецтво» і спеціальностями:

-     5.02020102  «Театрально-декораційне мистецтво» кваліфікація молодшого спеціаліста «Художник-декоратор»;

-     5.02020501  «Образотворче  мистецтво» спеціалізація «Живопис» кваліфікація молодшого спеціаліста  «Живописець-виконавець, викладач»; спеціалізація «Скульптура» кваліфікація  молодшого спеціаліста «Скульптор-виконавець».;

-     5.02020701 «Дизайн», спеціалізація «Дизайн середовища» кваліфікація  молодшого спеціаліста «Дизайнер середовища»; спеціалізація «Графічний дизайн» кваліфікація  молодшого спеціаліста «Дизайнер-графік».

Училище здійснює підготовку фахівців на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів).

На даний час посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКЕ  ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ» на умовах контракту № 162 від 10.03.2015, укладеного з Харківською обласною радою, обіймає Савченко Костянтин Юрійович. Строк закінчення дії контракту – 10.03.2020.

 

1.        КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ», розташований за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Лермонтова, 43.

Основними напрямами діяльності коледжу є здійснення освітньої діяльності з напряму 223 «Медицина», яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти.

Відповідно до рішення Харківської регіональної експертної ради ліцензування та атестації коледжу надано право на проведення освітньої діяльності на базі загальної середньої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобуття повної загальної середньої освіти і видачу документу про повну загальну середню освіту.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 04 червня 2009 року протокол № 78 (наказ Міністерстві освіти і науки України від 09.07.2009 № 2673-Л) коледж має право готувати фахівців і видавати  дипломи  про вищу освіту державного зразка за такими спеціальностями: 22 «Охорона здоров’я» код 223 спеціальність «Медсестринство» за спеціалізаціями «Сестра медична», «Фельдшер».

На даний час посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» на умовах контракту № 168 від 19.03.2015, укладеного Харківською обласною радою, обіймає Мужевська Олександра Дмитрівна. Строк закінчення дії контракту – 19.03.2020.

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 3, 5 статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Положенням про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ (зі змінами), підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про оголошення конкурсів на посади керівників закладів вищої освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

 

 

 

Начальник управління

з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                 Марина  БУР’ЯНОВА